Новини

Нови изисквания за оповестяване в ОВ на ЕС, налага се повторно изпращане на част от обявленията

От Агенцията по обществени поръчки уведомиха всички възложители за нови изисквания при публикуване в Официален вестник на ЕС.

Видно от съобщението на Портала за обществени поръчки, считано от 27.04.2021 г. Службата за публикация на „Официалния вестник“ на Европейския съюз прилага нови изискванията за изпращане на информации за публикуване в „TED – Tenders Electronic Daily“ във връзка с нова версия на Номенклатура на териториалните единици за статистически цели, т. нар. NUTS кодове.

В тази връзка се пояснява, че всички обявления, които са създадени преди извършеното обновяване на ЦАИС ЕОП на 17 април 2021 г. и се изпращат за публикуване в „Официалния вестник“ на Европейския съюз след 26.04.2021 г., следва да бъдат създадени повторно и изпратени за публикуване.

Източник: АОП

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker