АнонсиМинали броеве

Брой 8, 2021: ОКОНЧАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ

Скъпи читатели,

Задълбочени в строго юридическите аспекти на определен казус от практиката или правен спор, поставил ни пред изпитания в експертното ни ежедневие по ЗОП, често сякаш забравяме, че ролята на правораздаването е не просто да защити законността и правовия ред в държавата, а да постигне баланс в определени обществени отношения. Защото именно балансът при взаимодействието на отделните лица и субекти е истинската предпоставка за постигането на индивидуална и глобална ефективност, т.е. за намиране на онези пресечни точки, които в най-голяма степен ще доведат до състояние, удовлетворяващо във възможно най-голяма степен всички ангажирани.

Поради важността на казаното за постигането на баланс като основна функция на правосъдната система, за водещ материал на броя избрахме материала на г-н Ивайло Стоянов, в който през призмата на актуална съдебна практика е представен казус на отменено наказателно постановление, издадено на български възложител от органите на АДФИ, въз основа на твърдения за наличие на нарушения на действащото законодателство по обществени поръчки, които след протичала се съдебна сага са потвърдени и на окончателна инстанция като необосновани и неправилни. В своя текст авторът не само показва как с помощта на съда в крайна сметка е била доказана правотата на подпомагащите възложителя експерти по ЗОП. Но и вдъхва увереност на колегите, че си заслужава да отстояват правилността на мнението, използвайки предвидените в закона средства за съдебна защита и балансиране на отношенията.

Също свързан с баланса, е и тематичният преглед на практиката, посветена на друг специфичен аспект при възлагането – тълкуването и прилагането на предвидената в закона възможност кандидатите и участниците да се позовават на конфиденциалност на информация от своите заявления или оферти, във връзка с наличието на търговска или друга тайна.

В броя по традиция включваме и така популярната със своята практическа полезност рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене! 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ОКОНЧАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ

Актуална съдебна практика относно случаи на отмяна на наказателни постановления на АДФИ, издадени за твърдени нарушения на ЗОП

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ТАЙНИ МОТИВИ:Специфики при съобразяване на искания за конфиденциалност на обосновките за необичайно благоприятна оферта според юриспруденцията на ВАС
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker