Новини

Допълнени са секциите с въпроси и отговори за ЦАИС ЕОП и еЕЕДОП

От Агенцията по обществени поръчки оповестиха, че с поместване на отговори на нови въпроси са обновени секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“ и подсекция „Въпроси и отговори „еЕЕДОП“.

С тези промени на страницата за “често задавани въпроси (ЧЗВ)” относно ЦАИС ЕОП е разгледан въпроса относно евентуалните причини за това потребител, който е добавен като отговорно лице на поръчката, да не получава имейл известия, свързани с нея. Видно от становището на АОП, ако потребителят е добавен като второ или поредно отговорно лице на поръчката в секция „Екип на възложителя“, за да получава имейл известия е необходимо да се активира „камбанката“. Активирането на „камбанката“ на служителя от основната част на поръчка с обособени позиции се прилага за всички части на поръчката, уточняват експертите от отговорната институция.

Отговор намира и въпросът относно това как може да се направи пълен експорт на поръчката. От АОп са обяснили, че действието се извършва от секция „Преглед“ на поръчката чрез бутона от активното меню и опцията „Пълен експорт“. При поръчки с обособени позиции, експортът се прави за всяка обособена позиция от секция „Преглед на обособена позиция“ чрез бутона от активното меню и опцията „Пълен експорт“.

Що се отнася до ЧЗВ страницата за еЕЕДОП, след направените допълнения е уточнено как следва да се се попълва отговор на въпрос „Финансови съотношения“ в раздел „Икономическо и финансово състояние“ в ЕЕДОП. Видно от поместеното разяснение, отговорът на този въпрос се изразява в числова стойност, като обичайно същата не е цяло число. Коректното въвеждане на отговора изисква разделяне на цифрите с поставяне на знак (.) „точка“. В режим на „Преглед“ на ЕЕДОП отговора, посочената стойност се визуализира леко застъпено, което се дължи на формата на файла. Изтеглен във формат pdf., ЕЕДОП отговорът се визуализира коректно.

От АОП напомнят и това, че за улеснение на потребителите актуализираните въпроси съдържат дата на публикуване.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker