Анонси

Успешно приключи онлайн практическото обучение по електронни поръчки в ЦАИС ЕОП

Въпреки усложненията, дошли от обявената извънредна обстановка, успешно и при високи нива на удовлетвореност на записалите се за събитието колеги, премина практическото обучение по електронни обществени поръчки в централизираната система ЦАИС ЕОП.

Тренингът “Актуално законодателство и електронни поръчки в ЦАИС ЕОП 2021 – ефективни и успешни в практиката”, се проведе на 21 и 22 октомври само в онлайн форма чрез платформата Zoom.

Предизвикателството, произтекло от необходимостта обучението да протече само онлайн, всъщност се оказа отлична възможност за по-пълноценно усвояване на така необходимите напоследък знания и умения за ефективна онлайн работа по ЗОП.

Тази форма на протичане на събитието всъщност го направи още по-полезно, защото с помощта на нашия опитен и компетентен лектор г-н Ивайло Стоянов всички участници имаха възможността да повишат своята експертиза за успешно дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП и то при максимални нива на личен комфорт и сигурност.

В хода на обучението лекторът първо запозна участниците с най-актуалните моменти по прилагане на постоянно променяната нормативна уредба посредством наличните функционалности на платформата. Разгледана бе и актуалната практика на КЗК и ВАС с акцент върху електронните обществени поръчки.

Същинската част от тренинга се осъществи под формата на практикум по осъществяване на реални действия в ЦАИС ЕОП, чрез който участниците навлязоха в тънкостите на реалното използване на централизираната платформа.

По традиция, обучението със запазената марка на Списание “ЗОП ПЛЮС” бе подчинено на стремеж към прагматизъм и ефективност при изграждане на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП.

Посредством интерактивно и наситено с много примери представяне на работата в ЦАИС ЕОП бе създадена професионална среда, способстваща за оптимален трансфер на опит и ноу-хау в областта на обществените поръчки.

Това бе оценено подобаващо от всички участници, които дадоха позитивна обратна връзка за своята удовлетвореност от преминалото практическо обучение.

До нови срещи на бъдещите обучителни събития
със запазения знак за качество и ефективност на Списание “ЗОП ПЛЮС”!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker