Новини

МРРБ и КСБ ще търсят механизми за индексиране на договорите за строителство

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Камарата на строителите в България ще търсят механизми за индексиране на договорите за строителство, за да може да се компенсира повишаването на ценовите равнища. Това стана ясно след работна среща между ръководствата на МРРБ и КСБ, проведена на 1 ноември в централата на браншовата организация.

На брифинга, състоял се след края на срещата, регионалният министър арх. Комитова заяви, че двете страни мислят в една посока по много от обсъдените теми, които касаят целия строителен бранш, като въпросът е чрез какви механизми да се стигне до по-ефективни решения на харчене на финансов ресурс.

Сред приоритетните въпроси, които са били обсъдени, е бил този как да се осигурят средства, с които да се индексират цените на започналите вече строителни проекти, така че в тях да бъде отчетено драстичното поскъпване на строителните материали, разходите за ток и горива на предприемачите. Това обяви председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев.

До 2-3 седмици от гилдията ще предоставят точни разчети на Комитова колко и на каква стойност строежи са започнати и рискуват да не бъдат довършени заради значителното увеличение на разходите за изпълнителите.

„В по-дългосрочен план ще търсим и механизъм, който да определя в какви случаи и как да се променят цените на вече подписаните договори, съответно нагоре или надолу, според движението в цените на променливите разходи“, обясни инж. Терзиев.

„Имаме пълно съгласие с КСБ за необходимостта от компенсиране на стойността на обектите, финансирани от държавата и общините с цел възможността им за приключване в срок. Най-скъпото строителство е незавършеното строителство. Защото сме дали пари за него, а не сме получили накрая строителен продукт“, каза министър Комитова. „Първата ни точка е да помислим за допълнителни средства за започнати строежи, за да можем да ги довършим, за да не оставаме незавършено строителство. За постигането на това, ще трябва да положим много усилия – и КСБ, и ние“, каза арх. Комитова.

МРРБ и Камарата на строителите мислят в една посока по много теми, интересуващи строителния бранш

„Еднакво мислим и по въпроса за незаконното строителство. На еднакво мнение сме – и МРРБ, и Камарата на строителите сме убедени, че трябва да се борим с това пагубно явление, което поглъща много средства от бюджета“, допълни регионалният министър.

Виолета Комитова подчерта и единомислието между МРРБ и КСБ по отношение на общата цел за осигуряване на 1,5 млрд. лв. в бюджета за текущ ремонт и поддръжка на пътища. Тя подчерта, че за последните 4 години държавата е давала всяка година 1,5 млрд. на строителните фирми за текущ ремонт и поддръжка. „Ще настоявам за следващия бюджет колкото е възможно по-близка сума до тази да влезе, за да престанем да работим винаги в стрес“, заяви министърът.

Арх. Комитова обяви и други общи теми с КСБ, по които трябва да бъде намерено решение, като гаранционните срокове на строежите, за да се избегне явлението „ремонт на ремонтите“

„Коментирахме редица актуални за сектора въпроси, като за много от нещата позициите ни съвпадат. Имаме и различия, разбира се. Например по отношение на инженеринга. Но въпреки тях вярвам, че само това е начинът – диалог, чрез който съвместно да намерим правилните решения, с които да подредим строителния бранш“, каза председателят на КСБ инж. Илиян Терзиев.

МРРБ и КСБ вече работят и ще продължат да работят заедно и по промени в нормативната уредба – ЗУТ, ЗОП, както и по редица поднормативни актове – наредби и др.

Източник: МРРБ

 

 

.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker