Новини

АОП обнови инструкцията за оповестяване в ЦАИС ЕОП на поръчки за доставка чрез стокова борса

Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция за начина на стартиране на възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, търгувани на стокова борса. Това е видно от анонс на Портала за обществени поръчки.

Видно от последно променените текстове, които са отбелязани с дата 14.01.2022 г., нови моменти се съдържат в частта от инструкцията, в която е обяснено определянето на срокове за подаване и отваряне на заявления/оферти.

По конкретно, в инструкцията вече се посочва, че в секция „График“ се задава крайна дата и час на „Подаване на заявления/оферти“ (следващият календарен ден е първия възможен за задаване). Като дата и час за „Отваряне на заявления/оферти“ се задава минимално законоустановения срок, който е 12 часа след изтичане срока на подаване.

Промени в инструктивния документ са внесени и в частите, касаещи последните етапи на възлагателния процес, на които се приключва процедурата и се публикува информация за сключения договор и обявление за възложена поръчка.

Видно от насоките на АОП, отговорното лице достъпва секция „Оценкa“ и избира бутон „Приключи“. По този начин, поръчката преминава от секция „Оценкa“ в „Избор на изпълнител“. Списъкът със заявления/оферти остава празен. От „Избор на изпълнител“ отговорното лице натиска бутон „Приключи“ и статусът на поръчката се променя на „Избран изпълнител“.

Обновен е и текстът, в който се уточнява, че в секция „Договори“, отговорното лице създава, попълва и изпраща за публикуване информация за сключения договор, като въвежда данните на изпълнителя чрез бутон „Промени изпълнители“. Повече информация се съдържа в раздел 7.2.8. „Попълване на информация за договор и обявяване на възлагането на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП“ от Ръководството на Възложителя.

В заключение от Агенцията обясняват, че отговорното лице следва да публикува съответното обявление за възложена поръчка. Остава и задължението за публикуване на „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка“, посочват експертите на ресорната институция.

С информацията, която е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker