Новини

АОП с инструкция как с едно обявление за възлагане да се оповестява повече от един договор за обществена поръчка

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за начина на оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП.

След като се посочва, че ЦАИС ЕОП предоставя възможност с един образец на обявление за възлагане на поръчка да бъде оповестено сключването на повече от един договори, в помощния документ подробно е разгледана последователността от стъпки, които следва да се реализират за тази цел.

При поръчките без обособени позиции, или в рамките на една позиция, за целите на такова анблок оповестяване първо секция „Договори“ се създава, попълва и изпраща за публикуване информация за всички сключени договори, чието възлагане ще оповестява. След това след избор на бутон „Към обявление“ от информацията за един от попълнените и изпратени за публикуване договори, ЦАИС ЕОП показва карта, в която се маркира съответният образец на обявление за възлагане на поръчка и се натиска бутон „Добави“. След това системата отваря карта с възможност за избор на договорите, за които се отнася
оповестяването. След поставяне на отметка в чек-бокса на съответните договори и натискане на бутон „Запази“, софтуерът зарежда избрания образец на обявление за възлагане на поръчка. Тогава се попълва необходимата информация и обявлението се изпраща за публикуване. Информацията за договорите се визуализира в публичната преписка на поръчката едновременно с публикуването на обявлението.

При сключени договори по различни обособени позиции в конкретна поръчка има някои специфики. В такава хипотеза първо от секция „Договори“ се създава, попълва и изпраща за публикуване информация за всички сключени договори по обособените позиции, чието възлагане ще оповестява. След избор  на бутон „Към обявление“ от информацията за един от договорите, Системата показва карта, в която се маркира съответният образец на обявление за възлагане на поръчка и се натиска бутон „Добави“. Тук софтуерът отваря карта с възможност за избор на договорите по обособените позиции, за които се отнася оповестяването. След поставяне на отметка в чек-бокса на съответните обособени позиции и договори се натиска бутон „Запази“.

С помощния документ, който е достъпен на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker