Новини

Общините и строителната камара искат 30% повишаване на цените на договорите за строителство

Индексацията на договорите в строителството с публични възложители трябва да е съизмерима с оскъпяване на крайния продукт от 25-30%. Около това становище се обединиха представители на ръководствата на КСБ и НСОРБ на работна среща, проведена на 28 февруари .

Индексацията на действащите договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки, се налага заради безпрецедентното поскъпване на строителните материали в Covid-19 пандемията, както и заради скока на горивата и на работните заплати в бранша.

Освен това кризисно решение, е необходимо да се изработи и траен механизъм за актуализиране на цените по договорите, който да се прилага занапред в дългосрочен план, смятат от двете организации. В противен случай под риск са поставени не само обектите, които в момента се изпълняват, но и бъдещите.

Зачестяват случаите търгове да се провалят заради липса на кандидати или отказ да се подписват договори по стари цени, алармираха от НСОРБ. В края на 2021 г. НСОРБ е провело експресно проучване сред общините за обекти, чието изпълнение е застрашено и във връзка с повишаването на цените в строителството. По данни от него в процес на изпълнение или възлагане са инвестиционни дейности на обща стойност 2,2 млрд лв. От данните в допитването става ясно, че между стойностите на планираните разходи за СМР (в лв. без ДДС) и реално необходимите разходи за СМР (в лв. без ДДС) има недостиг на средства средно между 30-40%.

Значителна част от инвестициите са с европейско финансиране /ОПРР, ПРСР, ОПОС/, солиден е и делът на проекти, изпълнявани по национални програми или със собствени средства на общините. В Плана за възстановяване и устойчивост са заложени инвестиции за над 7 милиарда лева, които ще бъдат реализирани от общините, които също са поставени под риск.

Повишението на цените на строителните материали, разходите за труд и електроенергия и невъзможността за актуализирането им в процеса на изпълнение налагат необходимостта от дофинансиране с общински средства на дейностите по проектите.

Двете организации вече са провели поредица от работни срещи с представители на изпълнителната власт и са декларирали готовност да съдействат в максимална степен за изработването на адекватен механизъм за индексация на договорите за строителство. Основен проблем засега се очертава липсата на официална статистика на специфичните индекси на цените на строителните материали.

Ще припомним, че темата за индексацията на договорите за строителство бе активно дискутирана и на срещи между КСБ и представители на последното служебно правителство. Още тогава бе постигнато съгласие около необходимостта от индексация на тези договори поради нарастващите цени на ресурсите, влагани в строителния производствен процес.

В края на 2021 г. от страна на изпълнителната власт бе обявено, че предстои съставянето на междуведомствена работна група, която да изработи национални индекси за цени на основните строителни материали и основните групи СМР и строежи, съответно да предложи единни формули за индексация на цените по сключени договори, които да отчитат инфлацията и дефлацията в цената на труда и механизацията.

Идеята бе за целта да се използва опита на Германия, Великобритания, Дания и др. европейски страни, които имат подобна статистическа система, стъпвайки на възможностите, давани от българското законодателство.

Източници: НСОРБ, КСБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker