Новини

Комисията по регионална политика в НС прие промените в ЗОП, МРРБ публикува проекта на анти-инфлационна методика

На свое заседание от 17.05.2022 г., парламентарната Комисия по регионална политика прие проекта за промени в Закона за обществените поръчки, с който се подготвя приемането на анти-инфлационна методика за индексиране на цени по договори за обществени поръчки. Както вече Ви информирахме, законопроектът на група народни представители бе внесен в деловодството на Народното събрание на 13.05, петък.

По време на заседанието, вицепремиерът и регионален министър Гроздан Караджов заяви, че основният проблем пред изпълнението на публични проекти – държавни и общински, е невъзможността за сключване на договори по подадени оферти от 2018 г. до началото на 2020 г. или рискът от неизпълнение на вече сключени договори. Затова е бил направен обстоен анализ каква инфлация са претърпели шест подотрасъла в строителството. Резултатите са отразени в проект на методика за индексиране на разходите по договори за обществени поръчки. Той е публикуван на Интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Депутатите бяха информирани, че проектът на методика е представен на Камарата на строителите в България, като част от възраженията им са отразени. Според г-н Караджов, на този етап съгласие не е постигнато само по тавана от 15% на индексацията, но диалогът продължава, докато в Народното събрание се приеме обсъжданият текст за промени в Закона за обществените поръчки. На негово основание след това, чрез постановление на Министерски съвет, ще бъде въведена методиката, уточни вицепремиерът.

Гроздан Караджов съобщи пред народните представители, че заради ръста на инфлацията е застрашено изпълнението на проекти за общо 1,1 млрд. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2024-2020“. От тях ВиК проектите са за 800 млн. лв. Под риск са и проекти за 1,3 млрд. лв., финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“. Отделно от това общините изпълняват проекти за 4,3 млрд. лв. Това е общата сума на изпълняваните проекти, а не тази, която трябва да се индексира. Ако тези проекти не се индексират и не се изпълнят, европейските средства няма да могат да се усвоят и страната ни ще трябва да ги върне, подчерта вицепремиерът.

В рамките на програмите има спестявания, които обаче ще могат да се използват само за частта на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проектите. Голяма част от тях включват и самоучастие, което често се осигурява чрез заеми, обърна внимание зам.-министър Деляна Иванова. По отношение на общините – участието им по различните проекти е различно. Затова решение ще се търси проект по проект, каза още регионалният заместник-министър.

Вицепремиерът Караджов поясни, че с постановлението на Министерския съвет не само ще се добави методиката към Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, но и ще се дадат финансовите източници за актуализирането на цените на договорите за обществени поръчки.

Източник: МРРБ, НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker