Новини

EK с пакет от мерки в областта на отбраната, предлага съвместни военни поръчки на страните в ЕС

От Европейската комисия обявиха пакет от мерки за подобряване на отбранителните способности на Съюза, сред които е и провеждането на съвместни военни обществени поръчки на държавите членки. Тези действия са продължение на решенията, взети на извънредната среща на държавните и правителствени ръководители във Версай през март.

Урсула фон дер Лайен, председател на Комисията, заяви: „Европейският съюз засилва усилията си за изграждане на по-силна европейска отбранителна индустрия. Трябва да харчим повече за отбрана и трябва да го правим по координиран начин. Днес ние предлагаме конкретни мерки за укрепване на нашите отбранителни способности и военно технологично предимство на нашата европейска индустриална база, въз основа на анализ на пропуските в инвестициите в отбраната. Това действие ще осигури по-ефективен европейски принос в НАТО.”

Като част от обявените мерки, ЕК предложи фонд за отбрана на стойност 500 милиона евро, който ще позволи на държавите членки на Европейския съюз да правят съвместни поръчки на оръжие, намалявайки разходите и повишавайки ефективността на военните разходи на държавите членки.

Средствата ще дойдат главно от бюджета на ЕС, но също и от частно финансиране, насочено към повишаване на военния капацитет на ЕС след нахлуването на Русия в Украйна. Спешните средства ще бъдат налични за 2023 и 2024 г. и трябва да бъдат съгласувани от всички 27 държави членки.

Комисията обяви, че ще бъде създадена съвместна оперативна група за обществени поръчки в областта на отбраната (Defence Joint Procurement Task Force), за да се справи с “пропуските” в своите инвестиции в отбраната. Оперативната група ще работи с държавите членки за техните краткосрочни нужди, “за да се изправят пред новата ситуация със сигурността”.

От ЕК подчертаха, че през последните две десетилетия ЕС изостава по отношение на военните разходи в сравнение с Русия и Китай. През този период разходите на страните от ЕС са се увеличили с 20%, докато тези на Москва са се увеличили с 300%, а тези на Китай с 600%, показва презентация на планирания фонд, направена от еврокомисарят Маргрете Вестагер – вицепрезидент на ЕК, отговарящ за цифровите технологии в ЕС. “Трябва да харчим по-добре и да харчим заедно”, каза тя.

Върховният представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел каза по време на събитието, че руската инвазия в Украйна е била “предупредителен сигнал” за блока. “Времето да действаме е сега”, подчерта той. Борел каза, че средносрочната цел е модернизиране на противовъздушната отбрана на страните от ЕС и закупуване на танкове, дронове и бронирани превозни средства, наред с други артикули за военна употреба.

ЕС също така възнамерява да определи “текущи и необходими допълнителни капацитети за промишлено производство”, да улесни достъпа на отбранителната индустрия до критични суровини, да увеличи наличието на квалифицирани работници и критични технологии, както и да обмисли укрепване на бюджетите на Европейския фонд за отбрана и военна мобилност чрез Европейския механизъм за свързаност.

Съвместното съобщение на ЕК и върховния представител

На 18.05.2022 г., Комисията и върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представиха анализ на пропуските в инвестициите в отбраната и предложиха допълнителни мерки и действия, необходими за укрепване на европейската отбранителна индустриална и технологична база. Съвместното съобщение е свързано със значителните последици, които имат събитията в Украйна, за европейската отбрана, което води до увеличаване на военните разходи на държавите-членки. Съобщението цели подпомагането на държавите-членки да инвестират заедно, по-добре и по европейски начин. Той също така отговаря на призива, отправен в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа за по-силни действия на ЕС в областта на отбраната.

Съвместното съобщение представя ново ниво на амбиция за изграждане на по-силна Европа в отбраната. То се фокусира по-специално върху съвместното придобиване на военно оборудване, върху стратегическото програмиране на отбраната за определяне на по-ясни приоритети и върху подкрепата за европейската индустриална база, включително укрепването на европейската рамка за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната, Европейския фонд за отбрана (EDF). Инициативите на ЕС за насърчаване на сътрудничеството в областта на отбраната също помагат за укрепване на по-справедливо трансатлантическо споделяне на тежестта и по-ефективен европейски принос в рамките на НАТО.

Пропуски в инвестициите в отбраната

Вземайки предвид анализа на инвестиционните пропуски, извършен от Европейската агенция за отбрана, Комисията и върховният представител разглеждат три основни типа пропуски: разходи за отбрана, пропуски в отбранителната промишленост и пропуски в отбранителните способности.

  • Разходи за отбрана: В резултат на руската инвазия в Украйна държавите-членки вече обявиха увеличение на бюджетите си за отбрана с близо 200 милиарда евро през следващите години. Въпреки че тези увеличения са от съществено значение, те идват след години на значителни съкращения и сериозни недостатъчни инвестиции. От 1999 до 2021 г. комбинираните разходи на ЕС за отбрана са се увеличили с 20% срещу 66% за САЩ, 292% за Русия и 592% за Китай. Без координиран подход увеличаването на разходите рискува да доведе до по-нататъшно фрагментиране и отмяна на постигнатия досега напредък.
  • Пропуски в отбранителната промишленост: Въпреки цялостната конкурентоспособност на сектора съществуват трудности и пропуски. Тъй като търсенето е фрагментирано, индустрията също остава структурирана по протежение на националните граници, особено извън секторите на аеронавтиката и ракетите. Съществуват зависимости и за някои ключови отбранителни съоръжения, за които европейската отбранителна индустриална и технологична база не предлага местни решения.
  • Пропуски в способностите: бяха подчертани три спешни приоритета: попълване на запасите, подмяна на системите от съветската епоха и укрепване на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана. Отвъд тези неотложни пропуски в способностите, Съвместното съобщение предлага да се работи върху редица специфични стратегически средносрочни до дългосрочни способности във въздушната, сухопътната, морската, космическата и кибернетичната отбрана.

Мерки за преодоляване на пропуските
За да подпомогнат преодоляването на пропуските, Комисията и върховният представител определиха набор от много конкретни мерки, предназначени да засилят търсенето на европейското отбрана чрез съвместни поръчки и да засилят предлагането чрез мерки, насочени към подкрепата на промишлените производствени мощности.

В непосредствена перспектива Комисията и върховният представител/ръководителят на Европейската агенция за отбрана бързо ще създадат съвместна работна група за обществени поръчки в областта на отбраната, която да работи с държавите-членки за подпомагане на координацията и премахване на конфликта на техните много краткосрочни нужди от обществени поръчки, за да се изправят пред новите ситуация със сигурността. Работната група също така ще координира с клиринговата клетка, създадена в рамките на Военния щаб на ЕСВД/ЕС, за да улесни координацията относно военната помощ за Украйна.

Ще бъде предложен краткосрочен инструмент на ЕС за укрепване на капацитета на отбранителната промишленост чрез съвместни поръчки за бързо приемане, за да се подпомогнат държавите-членки да запълнят най-неотложните и критични пропуски по начин на сътрудничество, въз основа на работата на работната група. Комисията е готова да отдели 500 милиона евро от бюджета на ЕС за две години, за да стимулира държавите-членки да се справят с тези нужди по съвместен начин.

Този краткосрочен инструмент ще проправи пътя към рамка на ЕС за съвместни поръчки в областта на отбраната. За тази цел през третото тримесечие на 2022 г. Комисията ще предложи регламент за Европейската програма за инвестиции в отбраната (EDIP). Той ще установи условията за държавите-членки да формират европейски консорциуми за отбранителни способности (EDCC). В рамките на EDCC държавите-членки ще набавят съвместно, за използване от участващите държави-членки, отбранителни способности, които са разработени по съвместен начин в рамките на ЕС и ще се възползват от освобождаване от ДДС. Освен това може да се осигури свързано финансиране от ЕС за проекти от голям интерес за ЕС.

Подкрепата за съвместни обществени поръчки допълва и завършва усилията, положени досега за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната чрез ЕФР.

Освен това Комисията и върховният представител предлагат постепенно да се премине към съвместна отбрана на ЕС.

Източник: ЕК, БНР

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker