АнонсиМинали броеве

Брой 5, 2022: С ПОМОЩ ОТ ЕВРОПА

Скъпи читатели,

Предвид сложните икономически предизвикателства, пред които е изправена в настоящия момент страната ни, един от топ приоритетните въпроси, по който се очаква бързо решение, е приемането на подходящ механизъм за индексацията на договорите за обществени поръчки, особено в областта на строителството, чието изпълнение е поставено под риск поради протичащите инфлационни процеси. Пресиращата неотложност на този въпрос става все по-осезаема с оглед необходимостта да се използва летния строителен сезон, съответно да се извлече максимума от наличния ни евро ресурс. Макар според обявеното вече да има изработена методика за индексация, която след приемане на обща уредба в ЗОП, предстои да бъде утвърдена от Министерски съвет, при анекс на отделен договор неминуемо ще трябва да се отчитат много и различни фактори – както от финансово, така и от чисто правно естество. Защото само при цялостен, балансиран и добре структуриран подход, може да се постигне добро управление на съвкупността от процеси, съпътстващи актуализацията на цените, за която се споразумеят възложител и изпълнител.

Доколкото ефективното използване на наличния европейски ресурс безспорно изисква пълно съобразяване на всички общностни правила в областта на поръчките, в т.ч. актуалната съдебна практика на ниво ЕС, във водещия материал на броя, г-н Ивайло Стоянов ни представя публикуваното наскоро Решение на Съда на ЕС по казус на българска община, която оспорва акт на контролен орган, издаден за твърдения за нарушения при възлагането на обществена поръчка, финансирана със средства от ЕСИФ. Сред целите на текста е да постави на обсъждане чувствителния въпрос дали действащата нормативна уредба и практиките по разходване и одитиране на средствата от ЕСИФ осигуряват адекватна рамка и среда за оптимално усвояване на ресурса от ЕС. Съответно дали и какво може да се направи за подобряване на управлението на тези процеси, включително с помощта на практиката на Европейския съд, която безспорно оказва значимо влияние върху процесите по усъвършенстване не само на общностните, но и на националните правила за възлагане на обществени поръчки.

Като своеобразно продължение на предишния тематичен брой, посветен на темата за измененията на договори за обществени поръчки, в броя решихме да включим и статия, която представя казус от българската съдебна практика, свързан с отмяната на финансова корекция при наличие на анекс на сключен договор за обществена поръчка. В текста ви запознаваме с аргументите на страните и първата инстанция в административното производство, като споделяме ценни мисли за контрастите в правилата за изменение на договори, приложими в облигационното и търговското право, от една страна, и в материята на обществените поръчки, от друга.

Освен актуални анонси, в броя закономерно място намират и становищата ни по запитвания от практиката по възлагане на обществени поръчки, полезни за експертите по ЗОП.

Приятно и ползотворно четене!

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

С ПОМОЩ ОТ ЕВРОПА

Възможности за поставяне на по-високи критерии от минималните, заложени в специални закони – факти, заключения и изводи от решението на Съда на ЕС по казус на българска община

Ивайло Стоянов

 

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НЕСЪМНЕНИ ПРОМЕНИ: Особености при обосноваване на действията по промяна на договор за обществена поръчка според актуалната практиката на Върховния административен съд
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС, подарете си УСПЕХ!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker