Новини

Актуализирани са ръководствата за ЦАИС ЕОП, нови моменти при попълване на информация за договор

В края на месец май, или около месец след последното обновяване на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), промени бяха направени и в ръководствата за използване на платформата.

По-конкретно, с последните промени в Ръководството на възложителя, в сила от 20.05, бяха внесени изменения в съдържанието на т. 7.2.8, подточка 11 от документа. Във въпросната точка 7.2.8. са описани стъпките, които се реализират при попълване на информация за договор и обявяване на възлагането на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП. В актуалната редакция на подточка 11 се сочи, че информацията за договора се изпраща за публикуване в публичната преписка на поръчката в Регистъра на обществените поръчки чрез натискане на бутон „Публикувай“, като при потвърждаване на действието се активира бутон „Към обявление“.

В Ръководството за стопанските субекти изменения не са внасяни, като последната версия на документа, която е актуална и към днешна дата, е от 17.03.2022 г.

Двете ръководства за работа с ЦАИС ЕОП са налични на адрес https://help.eop.bg/.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker