Новини

България и още 8 страни от Източна Европа поискаха мерки на ниво ЕС за завършване на инфраструктурни обекти, индексацията на договори и удължаването на срокове сред възможните решения

България, заедно с Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Румъния подписаха Съвместно изявление относно предприемане на действия на европейско ниво за завършване на инфраструктурни обекти. За събитието в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, провело се на 2 и 3 юни в Люксембург, информираха от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

Според разпространената информация от МТС, в съвместното изявление се отбелязва, че породената от Covid-19 и войната в Украйна кризисна ситуация е довела до рязко покачване на цените на горивата, енергията, строителните материали, затруднила е веригите за доставки и е лишила пазара от ценната работна ръка от Украйна. Това поставя изпълнителите на инфраструктурни обекти пред трудности за завършване на проектите навреме и в рамките на договорения бюджет.

Като възможни решения на тези предизвикателства се посочват ревизирането на инвестиционните планове, удължаването на срока за изпълнение на проекти, съфинансирани по структурни фондове на ЕС, увеличение на средствата за транспортни програми и възможност за адаптиране на сключени договори за съфинансиране на ЕС към изменилата се ситуация.

От българска страна документът бе подписан от зам.-министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов.

Заседанието се проведе в присъствието на европейския комисар по транспорт Адина Вълян, която изрази подкрепата си към исканията на държавите членки.

Както се отбелязва в информационно съобщение, подготвено от полската делегация на заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, до съвместното изявление относно проблемите с инфраструктурата се стигна след като на 13 април 2022 г. министрите на транспорта на България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия участваха във видеоконференция, насочена към последиците върху инвестициите в инфраструктура от руската интервенция в Украйна. Изявлението касае действия, които трябва да бъдат предприети на европейско ниво, за да се даде възможност за завършване на инфраструктурни инвестиции.

Според подписалите изявлението страни, от първите дни на избухването на войната се извършва аналитична работа за оценка на последиците от руските военни операции. В резултат на това са идентифицирани няколко ключови въпроси, които изискват спешни решения и действия на европейско ниво.  Те са както следва: финансиране на започнати и бъдещи проекти, нарастващи проблеми с доставките, произтичащи от прекъсване на предишните вериги на вериги и наличността на работници.

В съобщението се отбелязва, че след избухването на пандемията от SARS-CoV-2 вече се наблюдаваха нарастващи инвестиционни разходи, но негативните тенденции напоследък значително се ускориха поради конфликта в Украйна. Увеличението на цените на енергията и суровините оказва пряко влияние върху разходите за изграждане на транспортна инфраструктура. Нарастващите проблеми с доставките, произтичащи от прекъсването на предишните вериги за доставки, се увеличават и в същото време са трудни за оценка. Това води до значителен риск за неспазване на договорните срокове. Наличността на работници също е проблем, поради големия брой украински служители, които са работили преди войната в сектора на автомобилния и железопътния транспорт, строителството и индустрията.

Предвид горното, в съвместното си изявление подписалите декларацията държави призовават Комисията, наред с други неща, да увеличи гъвкавостта на правилата и съответните насоки за 2014-2020 г., приложими за транспортни проекти в областта на Кохезионната политика. Страните също така молят за подкрепа за удължаване до края на 2024 г. на периода на допустимост и завършване на инфраструктурни проекти, съфинансирани от фондовете на Кохезионната политика на ЕС през годините 2014-2020 г. и за укрепване на програмата за военна мобилност на CEF.

Източник: Министерство на транспорта, Съвет на ЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker