Анонси

Броени дни до уебинара “Стъпка по стъпка в ЦАИС ЕОП и Регламент 2022/576”, всички участници ще получат и притурка “ВъзложителѢ” за прилагане на санкциите

Броени дни остават до началото на специалното ни ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА РАБОТА ПО ЗОП “СТЪПКА ПО СТЪПКА В ЦАИС ЕОП и РЕГЛАМЕНТ 2022/576”. Припомняме, че двудневният семинар на Списание “ЗОП ПЛЮС” ще се проведе онлайн на 28-29 ЮЛИ.

Основната част от обучението ще се реализира под формата на ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП, с помощта на който участниците в уебинара ще извървят стъпка по стъпка процедурния път през отделните етапи при използването на платформата ЦАИС ЕОП (от прогнозиране и планиране, през възлагателната процедура и участието, до сключването и оповестяването на договора за обществена поръчка).

Добавихме в уебинара и актуалната тема за Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна поради големия интерес в експертната общност. Целта ни е участниците да получат подробна информация за този нов директно приложим регламент и насоки за спазване на задължителните изисквания относно възлагането и изпълнението на обществени поръчки и дейности, финансирани от ЕС, произтичащи от този акт.

Всички включили се в уебинара ще получат първи брой на новата ни електронна Притурка „Възложителъ“, посветена на изискванията по Регламент (ЕС) 2022/576. Освен насоки и указания по спазване на директно приложимия Регламент за санкциите, притурката съдържа примерен образец на декларация за отсъствие или наличие на обстоятелства по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014, съобразно измененията с Регламент (ЕС) 2022/576, която може да се ползва при възлагането и изпълнението на обществени поръчки в обхвата на евродирективите по обществени поръчки, като алтернатива на декларирането на относимите обстоятелства в ЕЕДОП.

Направете с нас своите успешни стъпки в дигиталната работа по ЗОП
чрез платформата ЦАИС ЕОП!

Очакваме Ви!


* РЕГЛАМЕНТ 2022/576 Е В СИЛА И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ПРИЛАГАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КАКТО И ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС (КОИТО НЕ СА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗОП), УЧАСТНИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗУСЕСИФ

ПОВЕЧЕ ЗА УЕБИНАРА ТУК

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker