Анонси

Още един експерт влиза в екипа от топ лектори за онлайн обучението ЮРИСПРАКТИК+ на 7-9 септември

В екипа от топ лектори за онлайн обучението ЮРИСПРАКТИК+ ще влезе още един експерт по обществени поръчки – д-р Полина Цокова. Тя ще се присъедини към г-н Ивайло Стоянов, г-н Йордан Халаджов и съдия Любка Петрова от ВАС, които ще водят обучителни модули в рамките на онлайн събитието, насрочено за 7-9 септември 2022 г.

Разширеното тридневно практическо обучение, покриващо широк кръг актуални въпроси от материята на поръчките, има за цел да бъде максимално полезно за всички участници, като комбинира развитието на практическите им умения за електронната работа по ЗОП с повишаване на нивото на цялостната им юридическа подготовка.

В частта, посветена на практическите умения в електронните поръчки, посредством ПРАКТИКУМ С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЦАИС ЕОП всички участници ще извървят процедурния път през отделните етапи при използването на платформата (от прогнозиране и планиране, през възлагателната процедура и участието, до сключването и оповестяването на договора за обществена поръчка).

За развитие на правната компетентност сме предвидили част, посветена на ПРОМЕНИТЕ В ЗОП, новите моменти в ЗАНН и актуалната съдебна практика. Важен акцент ще бъде темата за индексиране на договорите за обществени поръчки.

На обучението ще отделим специално място и за последните решения от 2022 г. на Съда на ЕС, които промениха цялостно концепцията за налагане на финансови корекции и съответно практиката и на контролните органи по налагане на административни наказания.

Допълнително в уебинара сме включили и темата за Регламент (ЕС) 2022/576 в сила от 8 април 2022 г., като на участниците ще бъдат представени практически казуси по прилагане на този нов директно приложим акт и насоки за спазване на задължителните изисквания относно възлагането и изпълнението на обществени поръчки и дейности, финансирани от ЕС, произтичащи от него.

Всеки участник ще получи и актуализираната версия на Притурката „ВъзложителѢ”, посветена изцяло на Регламент (ЕС) 2022/576.

Очакваме Ви!

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker