Новини

Правителството прие изключение от Регламента за санкциите за определени поръчки, свързани с ядрената енергетика

С Решение №695 от 23.09.2022 г. Правителството предоставя дерогация от член 5к, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (за краткост наричан “Регламента за санкциите”)*. Това става ясно от Информационната система за правна информация на Министерски Съвет.

С решението на Министерския съвет се разрешава на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да възложи обществени поръчки, да продължи изпълнението на договори за обществени поръчки, да сключи рамково споразумение и да продължи изпълнението на рамкови споразумения, изчерпателно посочени в приложение №1 към акта (с предмет специфични инженерно-консултантски услуги и доставка на материали, консумативи, резервни части и оборудване, строго необходими за експлоатацията, поддръжката и осигуряване безопасността на ядрените съоръжения в АЕЦ Козлодуй).

От МС се дава и разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да продължи изпълнението на договор за обществена поръчка, съгласно приложение №2 (с предмет осъществяване на техническо ръководство при извършване на дейности по преконсервация на оборудване с дълъг цикъл на производство, доставено за първи и втори блок на АЕЦ Белене).

Решението от 23.09 е прието на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и член 5к, параграф 2, букви „а” и „в” от Регламента за санкциите. Съгласно въпросните норми от регламента, чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат възлагането и продължаването на изпълнението на поръчки, предназначени за ядрената енергетика (свързани с ядрени съоръжения за граждански цели, материали и горива за тях, радиоактивни отпадъци и пр.), както и предоставянето на строго необходими стоки или услуги, които могат да бъдат предоставени (по принцип или в достатъчни количества) само от лицата, за които важи забраната по параграф 1.

Ще припомним, че съгласно чл. 5к, пар. 1 от Регламента за санкциите, се създава забрана за възлагане и продължаване на договори за обществени поръчки на руски граждани, физически и юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, както и на лица, притежавани или контролирани от руски физически или юридически лица, органи или други образувания. Наред с пряката забрана за възлагане на обществени поръчки на лицата по предходното изречение, Регламентът забранява участието в изпълнението на поръчката и на доставчици, подизпълнители или трети лица (по смисъла на чл. 65 от ЗОП), когато последните отговарят за изпълнението на повече от 10 на сто от предмета на договора.

Министерството на външните работи следва да уведоми държавите членки и Европейската комисия за решенията по т. 1 и 2 от РМС №695 от 23.09.2022 г. в двуседмичен срок от приемането им.

* Всичко най-важно за Регламента за санкциите може да откриете в специалната секция на сайта на Списание ЗОП ПЛЮС

ПОВЕЧЕ ЗА РЕГЛАМЕТНА ЗА САНКЦИИТЕ ТУК

Източник: МС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker