Новини

МРРБ ще пише указания как да се прилага методиката за индексация на договори за строителство

Предстои изработването на указания за прилагането на новоприетата Методика за индексация на договори и споразумения за обществени поръчки за стротиелство. Това стана ясно след провелата се на 4.10.2022 г. среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството и  ръководството на Камарата на строителите в България.

Пропомняме, че в бр. 78 на Държавен вестник от 30.09.2022 г. бе обнародвано ПМС №290 от 27 септември 2022 г., с което бе приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Документът, одобрен на правителственото заседание на 21.09.2022 г., влезе в сила от деня на обнародването му (т.е. от 30 септември т.г.).

Според информацията за медиите, разпространена от МРРБ, по време на срещата представителите на камарата са изразили благодарност към арх. Шишков за бързата и качествена работа за изработване на методиката за индексация в строителството. „Това бе едно от най-важните неща, които трябваше да свършим“, обясни от своя страна министърът. И подчерта, че това, което екипът му е започнал, ще продължи докато е в МРРБ.

Следващата важна стъпка е да се изработят указания за прилагането на тази методика, стана ясно в хода на разговора, като от бранша са поискали ясен регламент, определен от регионалното министерство, заявявайки категорично, че са готови на диалог и съвместни усилия. Министър Шишков е предложил указанията за прилагането на методиката да бъдат изработени съвместно между експерти на МРРБ, Министерство на финансите и КСБ.

И докато все още няма информация кога ще бъдат готови обещаните указания за прилагане на Методиката за индексация, необходимост от каквито очевидно е налице и според нейния вносител в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на 5.10.2022 г. от УО на ОПОС вече обявиха, че възложителите – бенефициенти по прграмата, които искат да получат допълнително финансиране за индексиране на договори за строителсво, трябва до 10 дни да представят сключени анекси с изпълнителите, при спазване изискванията на ПМС № 290/2022 относно начина за изменение на формиране на крайната цена на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

От УО на ОПОС подчертаха, че имат възможност да осигурят безвъзмездна финансова помощ в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с до 15% (петнадесет процента) от стойността им. Това в известна степен отговори на въпроса защо в първоначалния вариант на методиката за индексация, която бе обявена през м. май, бе заложен таван на увеличението в цените на договори за обществени поръчки именно от 15%.

Източник: МРРБ

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker