Новини

Предлагат изключение от ЗОП за онлайн рекламни клипове, общественото обсъждане на проекта за промени в закона вече е в ход

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С проекта се предлага добавянето на изключение от закона за поръчки за услуги, свързани с онлайн видеоклипове.

Според предоставената информация, проектът има за цел да отговори на необходимостта от регламентиране на възможности за възложителите по закона по-ефективно и ефикасно да осъществяват целевите си информационни кампании за запознаване на още по-широк кръг от обществеността с политиките си в областта на дейността на всеки от тях, посредством най-съвременните технологии в информационния сектор.

Като отговорна институция е посочено Министерството на туризма (областта на консултацията е обозначена като “Туризъм”)

Предложените изменения касаят само информационни кампании в онлайн медии и се изразяват в следното:
1. Допълване на изключението за програмно време и предавания по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗОП – в края на разпоредбата, след “медийни услуги”, се предлага да се добави:
„и при поръчки за услуги на платформа за споделяне на видеоклипове, които се възлагат на доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове, включително услугите на социалните медии, при които съществената функционална възможност е посветена на предоставянето на широката общественост на програми и/или генерирано от потребителите съдържание.“

В момента чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗОП гласи, че законът не се прилага при поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги.

2. Добавяне на две нови дефиниции в ДР на ЗОП – на понятията „Доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове“ и на „Услуга на платформа за споделяне на видеоклипове“ (нови т. 56а и т. 56б).

Тъй като консултацията е пусната в област “Туризъм”, се предполага, че предложените промени в ЗОП имат за цел създаването на възможност да се заплаща (без необходимост от извършване на възлагателни действия по ЗОП) за клипове в онлайн медии и платформи за споделено видео съдържание, с които да се рекламира страната ни като туристическа дестинация.

Според мотивите към законопроекта, чрез по-активна онлайн рекламна кампания може да се достигне до по-широк кръг потребители на информация, предвид все по-голямото навлизане на дигиталните технологии в ежедневието на хората. Това е подкрепено и с данни от национални и световни източници на статистическа и маркетингова информация.

Обществената консултация трябва да приключи на 11.11.2022 г.

Повече по темата може да научите на предстоящите ни обучения през месец ноември!

Източник: Strategy.bg Снимка: Nguyen Hoang (Pixabay)

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЯТА ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker