Минали броеве

Брой 11, 2022: РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат годишен абонамент за 2023 г. до 31.12.2022 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

Скъпи читатели,

Както в живота, така и в обществените поръчки, търсенето на универсални отговори на въпроси, възникнали за различни и малко или повече специфични случаи, рядко може да се увенчае с успех. Защото колкото разнородни са отделните хипотези, които могат да възникнат в заобикалящата ни реалност, толкова нееднакви и характерни могат да са пътищата към намирането на онова решение, в крайна сметка оказало се най-ефективно за един случай, но съвсем неприложимо за друг, дори наглед сходен на него.

В потвърждение на казаното, а и като продължение на коментираната и в септемврийския брой тема за неяснотите в нормативната уредба и практиките в България по отношение на съблюдаване на забраната за незаконосъобразно разделяне на обществени поръчки, за водещ материал избрахме една статия въз основа на съдебна практика, която поставя във фокуса на вниманието това как се прави преценка дали е налице разделяне на специфична съвкупност от обществени поръчки за услуги. Освен че ни запознава с това как Върховният административен съд преодолява възникналия особен случай с различно произнасяне по сходни казуси на един и същ възложител, авторът г-н Ивайло Стоянов хвърля светлина и върху това как следва да се съблюдават приложимите нормативни правила при определянето на прогнозната стойност, реда на възлагане и процедурния подход при сключване на договори за някои колкото специфични, толкова и често възлагани услуги.

За да сме полезни на всички наши колеги и читатели, в броя представяме и становище на АОП по прилагане на Регламента за санкциите срещу Русия, получено в отговор на запитване от Списание ЗОП ПЛЮС. Като допълнение, в материала сме включили и основаното на това становище наше указание, което предоставихме на нашите клиенти, изправени пред нелеката задача да определят в кои случаи и по какъв начин следва да съобразят правилата на този регламент в своята възлагателна практика.

В ноемврийския брой на списанието отделяме място и на темата за предстоящите промени в ЗОП. За целта, в редакционен материал ви информираме както за съдържанието на проекта на ЗИДЗОП, одобрен от МС и внесен за разглеждане в Парламента, така и за някои други наши предложения, които имат за цел усъвършенстването на правилата за възлагане на обществени поръчки в страната.

В броя по традиция сме включили и полезната за всички експерти рубрика с казуси и становища по прилагане на ЗОП и възлагане в платформата ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ: Специфични случаи на преценка за сходство и идентичност на обществени поръчки за услуги според съдебната практика,

Ивайло Стоянов

 

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • МЕТОДОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИЕ: От АОП отговориха на запитването на Списание ЗОП ПЛЮС по прилагане на Регламента на санкциите
  • НОВИ ПРОМЕНИ НА ХОРИЗОНТА: Министерският съвет одобри и внесе в НС проекта за промени в ЗОП, Списание ЗОП ПЛЮС с допълнителни предложения по ключови текстове
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
     

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2023 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС,
бъдете УСПЕШНИ В ПОРЪЧКИТЕ ЗАЕДНО С НАС!

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат годишен абонамент за 2023 г. до 31.12.2022 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

ПОВЕЧЕ ЗА АБОНАМЕНТА ТУК

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker