Новини

Нова среща между МРРБ и строителите за индексацията на договори по ЗОП, министерството предлага промени в ППЗОП и други мерки

Въпроси, свързани с индексацията на договорите за строителство и възможностите за ускоряване на процеса са били във фокуса на проведена на 24.11.2022 г. среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков с представители на Камара на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища“. Това става ясно от публикации на официалните Интернет сайтове на министерството и изданието на КСБ – вестник „Строител“.

Според разпространената информация, освен от ръководството на МРРБ, в разговора са участвали и представители на Управляващите органи на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

На срещата професионалните организации отново са настояли за спешно прилагане на Методиката за индексация. Споделени са били опасенията на бранша, отправени и като отворено писмо до премиера и президента, че липсата на указания позволява различни тълкувания от възложителите, като по този начин се създават пречки, които на практика правят невъзможно прилагането й. Според браншовиците, открит остава и въпросът за осигуряване на финансиране за индексацията, както и процедурата за прилагане на Методиката по отношение на вече приключените договори.

От КСБ и ББКП са настояли и за спешно приемане на указания за прилагане на Методиката, както и за стартиране на процесите за анексиране на договорите по ОПРР и ОПОС. Двете браншови организации са поискали и съвместна среща с премиера, министрите на регионалното развитие и благоустройството и на финансите.

Регионалният министър е заявил, че ще поиска от „Български ВиК холдинг“ ЕАД и от ВиК операторите да сключат споразумения до края на месеца за индексация на обектите, отнасящи се за европейско съфинансиране. По думите му, такова искане вече е отправено и до Агенция „Пътна инфраструктура“, съответно до държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД“.

„По този начин се надявам възможно най-бързо фирмите изпълнители на строителни обекти да получат средствата за индексация, защото те реално са изразходили тези пари и в условията на сериозна инфлация са работили по обектите“, е обяснил на срещата министърът. Той е отправил и апел към УО на ОПРР да работи по-активно за решаване на въпросите, свързани с индексацията на договорите на строителните фирми – бенефициенти по програмата.

На срещата е обявено и това, че за изчистване на въпроса, свързан с индексиране на изпълнените договори за строителство Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предложи промени в Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки. „Трябва да има ясни правила, по които да се работи и няма да спра да го повтарям“, е бил категоричен регионалният министър.

Регионалният министър също така се е ангажирал да инициира среща на браншовите организации с министър-председателя Гълъб Донев и министъра на финансите Росица Велкова-Желева, на която да се обсъди как ще се осигури финансов ресурс, необходим за индексациите.

По-късно същият ден архитект Шишков е провел работна среща и с представители на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. С представителите на двете браншови организации регионалният министър е обсъдил широк кръг въпроси, свързани с прилагането на Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради и възможностите за прецизиране на някои текстове и срокове.

Коментирани са били също темите за напредъка по въвеждането на дигитализацията на строителния процес, предстоящите промени в законите за устройство на територията, за обществените поръчки и др. Министър Шишков е представи и детайли около строителството на национална детска болница и други големи инфраструктурни проекти.

Източник: МРРБ, в-к “Строител”

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker