АнонсиМинали броеве

Брой 12, 2022: СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат годишен абонамент за 2023 г. до 31.12.2022 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

Скъпи читатели,

Наближиха заключителните мигове на една година, в която от пъстрия калейдоскоп на Живота изплуваха образите на няколко наглед нови, но всъщност отдавна назряващи предизвикателства. Те не само остро повдигнаха редица важни въпроси от глобална значимост, но и отново дадоха на всеки един от нас поводи за размисъл относно личната ни и колективна отговорност за всеки избор и действие, които правим ежедневно – както в начина си на живот и потребление, така и в отношението си към другите и света.

Настоящата година бе по-различна и за екипа на Списание „ЗОП ПЛЮС“, тъй като през нея отбелязваме двоен юбилей – стотния брой през март и десет години от създаването на изданието, които се навършват през декември. Този внушителен времеви период, изминал след изглеждащата толкова далечна 2012 г., със сигурност донесе много промени за нас и света, породени и от заобикалящата ни все по-дигитална реалност. Но и запази непокътнати толкова много от онези истински значими неща – малките житейски радости, връзката с природата, значението на истинската близост и взаимопомощта между хората, споделящи общи пътища и истини. Пътища и истина, които вече толкова години извървяваме и изживяваме и заедно с Вас – наши колеги, читатели и приятели от професионалната общност на експерти по обществени поръчки в България. И които, искрено вярваме, ще продължим да вървим, сътворявайки нашето съвместно пътуване към една по-ефективна и носеща повече ползи за обществото публична система в страната ни.

Така, едновременно замислени от събитията на деня, и изпълнени с нови надежди за бъдещето, за водещ материал на юбилейния декемврийски брой избрахме статията на главния ни правен консултант – Ивайло Стоянов. В нея г-н Стоянов хвърля светлина върху едно от предложенията в законопроекта за промени в ЗОП, с които се цели преодоляване на установена в съдебната практика необходимост от прецизиране на правилата относно доказване на съответствие с критерии за подбор от обединения, които не са юридически лица. Освен че представя конкретни решения на ВАС, в които се идентифицира въпросната неоптималност на закона и практиката по неговото прилагане, авторът коментира по-глобалният и ненапълно решен с предложените промени проблем с норми на закона, регламентиращи използването на ресурси и опит на подизпълнители и/или трети лица.

Също на предстоящите изменения и допълнения в закона е посветен и редакционен материал, представящ някои допълнителни предложения за нормативни промени, които бяха направени от екипа на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с оглед оптимизиране възлагателната дейност в сектор „Здравеопазване”.

В броя сме включили и актуални новини от сектора на обществените поръчки и публичното управление, както и други полезни анонси.

А за финал, по традиция сме оставили място за полезната за всички професионалисти рубрика с отговори на въпроси от експертната практика по ЗОП и работата в електронната платформа ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене! И нека новата 2023 г. сбъдне както личните ни пожелания за здраве, радост и щастие, така и общите надежди за повече мир, разбирателство и благоденствие!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ: Актуални нормативни промени и съдебна практика, относими към доказване на съответствието с критерии за подбор на обединения, участващи във възлагателни процедури по ЗОП,

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ЗАКОН В РАЗВИТИЕ: Списание ЗОП ПЛЮС с експертни предложения за промени в закона относно възлагателната дейност в сектор „Здравеопазване”
  • НОВИНА НА ФОКУС: Методиката за индексация на договори по ЗОП ще се прилага и за поръчки за доставки
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
     

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2023 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС,
бъдете УСПЕШНИ В ПОРЪЧКИТЕ ЗАЕДНО С НАС!

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК ПРИ СКЛЮЧЕН АБОНАМЕНТ ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 2022 Г.: Всички клиенти, както настоящи, така и нови, които сключат годишен абонамент за 2023 г. до 31.12.2022 г., ще получат специален подарък от Редакцията на Списание „ЗОП ПЛЮС”!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker