Новини

От АОП припомнихна за обобщената годишна информация за поръчки на ниска стойност, образецът се изпраща в ЦАИС ЕОП до края на март

От Агенцията по обществени поръчки напомнят, че до края на март всички възложители са длъжни да изпратят обобщена информация за своите обществени поръчки на ниска стойност, възложени през миналата година. Това е видно от публикация на Портала за обществени поръчки.

В анонса се казва, че във връзка с чл. 230, ал. 1, т. 7 на Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложителите следва да изпратят информация за разходваните средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП за отчетната 2022 г.

Информацията следва да се попълни в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в образец „Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП“ и изпрати в срок до 31.03.2023 г.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker