Новини

Обновено е ръководството за възложители по ЦАИС ЕОП

В началото на новата година бе реализирано ново обновяване на ръководствата с указания за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Промените в сила от 04.01.2023 г. са в помощния документ, предназначен за възложители, като същите се отнасят до съдържанието на частта относно оповестяване в ЦАИС ЕОП възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса.

В насоките за стопански субекти няма нови моменти, като актуална е версията от 17.03.2022 г.

Актуалните ръководства са налични на адрес: https://help.eop.bg/

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker