Новини

Нов проект за промени в ЗОП внесоха в Парламента група депутати

Видно от официалната страница на Народното събрание в Интернет, в деловодството на институцията е регистриран нов законопроект за изменения и допълнения в областта на обществените поръчки.

Вносители на законопроекта заведен с вх. номер 49-354-01-26/5.05.2023 г. са група народни представители, които са се позовали чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 71, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за да представят пред колегите си законопроекта за обсъждане и гласуване.

Както се пояснява в мотивите на оповестения документ, сред направените предложения се съдържат мерки за въвеждане на повече прозрачност при възлагане на обществени поръчки и разходването на публичен ресурс чрез тях. Предвидено е да се уредят допълнителни изисквания за прозрачност, като данните от ЦАИС ЕОП ще се публикуват в отворен, машинночетим формат съгласно международен стандарт.

Мотивите, изтъкнати в това отношение, са в насока, че стандартът Ореп Contracting Data Standard се използва в Канада, Великобритания, Румъния, Украйна и др. По законодателен път се въвеждат и изисквания за съхраняване и публикуване в структуриран вид на данни, които се счита, че ще разширят възможностите за анализ на данните.

Друго от анонсираните предложения се отнася до въвеждането на задължение за публикуване на обявленията за всички сключени договори, попадащи в изключенията на Закона за обществените поръчки, като допустимото изключение се очаква да се направи от публикуването за договори, при които разкриване на информация противоречи на основен интерес.

При евентуално приемане на предложението, изключени от обхвата на нововъведеното задължение ще са и договори на стойност под 5 000 лева, с цел намаляване на тежестта върху възложителите, когато се отнася за незначителни по обем и стойност договори.

Предвижда се посредством приемането на законопроекта да се осъществи и разкриване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на лица, които пряко контролират изпълнители по обществени поръчки, спечелили поръчки за над половин милион лева на годишна база. Целта на формулираната разпоредба е допълнително осветляване на свързаностите около бившата Държавна сигурност.

С текста на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки може да се запознаете ТУК.

Източник: НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker