Новини

Предстои приемането на нови правила за съвместни отбранителни поръчки в ЕС

На 27.06.2023 г. Европейският парламент /ЕП/ и Съветът на Европейския съюз са постигнали споразумение относно нови правила за стимулиране на държавите от ЕС да доставят съвместно отбранителни продукти и да подкрепят отбранителната индустрия на Съюза. Тази информация разпространи пресслужбата на ЕП, цитирана от Информационна агенция “Фокус”.

Според съобщението, новият регламент, неофициално договорен от двете законодателни институции на ЕС, ще създаде краткосрочен инструмент за стимулиране на Европейската отбранителна индустрия чрез съвместни обществени поръчки /EDIRPA*/ до 31 декември 2025 г.

Инструментът трябва да подпомогне държавите-членки да задоволят своите най-спешни и критични отбранителни нужди, особено изострени от осъществяваните от тях трансфери на отбранителни продукти към Украйна, по доброволен и съвместен начин.

Подготвяният инструмент следва също така да помогне за насърчаване на конкурентоспособността и ефективността на Европейската отбранителна технологична и индустриална база (EDTIB), включително малките и средни предприятия /МСП/ и компаниите със средна капитализация, чрез увеличаване на производството и отваряне на веригите за доставки за трансгранично сътрудничество.

От службите на ЕП се уточнява, че ще са необходими са най-малко три държави-членки, за да се активира обща (съвместна) поръчка, която да обхваща отбранителни продукти, определени в член 2 от Директива 2009/81/ЕО .

Преговарящите от Парламента и Съвета се споразумяха за бюджет от 300 милиона евро за финансиране на прилагането на инструмента. ЕС ще участва с до 20% за всяка покупка от прогнозната стойност на договора за съвместна обществена поръчка, за всяко обединение от държави-членки и асоциирани страни.

За да се възползват от тези средства, субектите с общи договори за обществени поръчки ще трябва да бъдат установени в ЕС или в асоциирани държави (включително членове на Европейската асоциация за свободна търговия /ЕАСТ/ от Европейското икономическо пространство – т.е. Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

По време на разговорите евродепутатите са постигнали съгласие за това държавите-членки, участващи в съвместна поръчка, да могат да се споразумяват да купуват отбранителни продукти и заедно с Украйна и Молдова.

Предвижда се Европейската комисията да оцени въздействието и ефективността на действията, предприети по EDIRPA след прекратяването на програмата. EK ще следва да идентифицира възможни недостатъци и критични зависимости от неасоциирани трети държави по отношение на суровини, компоненти и производствен капацитет, и да предложи смекчаващи мерки.

За да влезе в сила, постигнатото неофициално споразумение следва да бъде одобрено от Парламента и Съвета.

Източник: Фокус, ЕП

* На 19 юли 2022 г. EK представи предложение за регламент, установяващ Акт за укрепване на европейската отбранителна индустрия чрез съвместни обществени поръчки (EDIRPA). Основните цели са да се създаде краткосрочен инструмент за съвместни обществени поръчки в областта на отбраната, насочен към най-спешните и критични пропуски в отбранителните способности на ЕС и да се стимулират държавите-членки на ЕС да доставят съвместно отбранителни продукти. Съветът прие своя общ подход по предложението на 1 декември 2022 г. Докладчиците от комисиите на ЕП по външни работи, и по промишленост, изследвания и енергетика, публикуваха своя съвместен проектодоклад на 18 януари 2023 г. Проектодокладът, заедно с мандата за започване на междуинституционални преговори, беше приет на 25 април 2023 г.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker