АнонсиМинали броеве

Брой 7, 2023: ЕВРОПЕЙСКИ КАЛЕЙДОСКОП

Скъпи читатели,

Всичко се случва с причина, дори често да ни е трудно да осъзнаем поредицата от преки и косвени връзки и зависимости, които стоят в основата на това. Върволица, която не само води до дадена промяна, регистрирана като „стоп кадър” в ума ни, но е и част от невидимия за окото „танц” на постоянно променящия се Живот.

За да покажем колко важен за разбирането на промените е погледът върху цялостния план на причините, довели до тях, във водещия материал представяме по-широкия европейски контекст на текущите трансформации в законодателството и практиката по отношение на правилата за необичайно благоприятни оферти.

Разкривайки ни пъстрия калейдоскоп на процеса, статията на д-р Полина Цокова проследява актуалните тенденции в юриспруденцията на Съда на ЕС, провокирали размисъл и стремеж за промяна в утвърдилото се както в България, така и Съюза като цяло, разбиране за прилагането на тези правила.

Както е добре известно за всички практикуващи юристи, възложителите винаги ще са задължени да мотивират приемането ѝ за допустима, съответно – да оценяват всяка оферта, едва след като е направена преценка за необходимостта от проверка за необичайно благоприятни предложения в нея. И материалът ни посочва как това важно положение предстои да намери пълноценно отражение както при предстоящите изменения на ЗОП, така и в административната и съдебна практика по закона.

Своеобразно продължение на водещия материал е и статията, в която Ви представяме нашата позиция по предлаганите с последния проект на ЗИДЗОП промени именно в нормите относно необичайно благоприятните оферти. Като алармираме, че с лансираните редакции всъщност не се постига декларираното съответствие с практиката на СЕС и европейските директиви, в становището си правим конкретни нормативни предложения, с които даваме идея как това може да бъде преодоляно.

Предвид динамиката в относимите към сектора на поръчките нормативни разпоредби, в броя отразяваме и дебата около някои ключови изключения от приложното поле на ЗОП – новоприетата дерогация в областта на рекламата на националния туризъм и изключението за договорите на НЗОК, което първоначално бе предложено да отпадне, но след остра реакция на организации от здравния сектор и дебат за потенциалните рискове от такова решение, (засега) остава в закона.

За да сме максимално полезни на нашите читатели – практици по ЗОП, в броя поместваме и материал с насоки за избягване на често допускани пропуски при създаване на ЕЕДОП в електронната платформа ЦАИС ЕОП.

Съобразявайки се с желанията на нашите читатели, очаквано в списанието сме включили и редовната рубрика с блиц казуси и становища по закона и възлагането в ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!


ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП: Тъй като и през 2023 г. Списание „ЗОП ПЛЮС” се предлага само в електронен формат, за достъпване на електронното списание всеки абонат първо трябва да влезе в потребителския си профил чрез своите потребителско име и парола. След това, от менюто ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП да избере вида на своя абонамент. В отворилата се страница може да се избере съответния брой на списанието – след кликване върху умаленото изображение на броя, списанието се отваря в модул за преглед и четене, който предоставя възможност за прелистване на страниците.

Новите ни абонати могат да се запознаят с кратко ръководство как да достъпват и четат изцяло дигиталното Списание „ЗОП ПЛЮС” от бутона по-долу.

НОВО! С оглед по-голямо удобство за читателите, електронният достъп до Списание „ЗОП ПЛЮС“, който е на разположение чрез нашия Интернет сайт, вече дава възможност на всеки абонат да разпечатва отделни страници или целия брой на изданието. Понастоящем, възможността за разпечатване е налична за всички популярни Интернет браузъри (напр. Google Chrome, Microsoft Edge, Safari и др.), с изключение на Mozilla Firefox.

При затруднения с достъпа до списанието, не се колебайте да се обръщате към нас на тел. (+359) 882 653 036!

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

 

ТЕМА НА БРОЯ

ЕВРОПЕЙСКИ КАЛЕЙДОСКОП: Развитие на правилата за идентифициране на необичайно благоприятни оферти в европейското и национално законодателство, съдебна и институционална практика,

Полина Цокова

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НЕОТКЛОННИ НОРМИ: Списание „ЗОП ПЛЮС“ със становище по предлаганите със ЗИДЗОП промени в разпоредбите за необичайно благоприятни оферти
  • ПРАВИЛА ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ: Парламентът окончателно прие, че онлайн рекламата на българския туризъм ще се възлага без поръчка, предложенията на МФ за отпадане на изключенията по ЗОП относно договорите на НЗОК бяха оттеглени
  • ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ: Насоки за избягване на често допускани пропуски при създаване на ЕЕДОП в платформата ЦАИС ЕОП
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 10-years-zop-plus.jpg
 

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2023 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС,
бъдете УСПЕШНИ В ПОРЪЧКИТЕ ЗАЕДНО С НАС!

 

 
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Abonament5steps.png
 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker