Минали броеве

Брой 9, 2023: ПРОВЕРЕНО С ВЕЩИНА

Скъпи читатели,

През последните дни достигнаха кулминационна точка процесите по приемане на измененията на ЗОП. Закономерно натоварени с големи обществени очаквания, тези първи мащабни промени в закона от 2020 г. насам трябва да гарантират спазването на важни национални ангажименти по Плана за възстановяване, като по този начин да направят възможно случването в рамките на годината на така необходимото за страната ни второ плащане по новите инструменти за достъп до финансиране от ЕС. Но очакванията означават и нещо друго – че експертната общност, а и обществото като цяло, желае не просто формално и конюнктурно редактиране на закона, а далновидно и компетентно развитие на действащите нормативни инструменти за решаване на реалните проблеми при разходването на обществения ресурс.

Предвид важността на настоящия момент за публичните финанси и общественото управление като цяло, a и с оглед на нуждата от умерени, мъдри и отговорни държавнически действия, изразяваме задоволство от възможността централно място в този брой на списанието да заеме ексклузивното интервю, което даде за Списание „ЗОП ПЛЮС” новият председател на Сметната палата г-н Димитър Главчев. Доказвайки на дело заявеното, че откритият диалог, публичността и прозрачността в работата на одитната институция са негови приоритети, г-н Главчев говори за амбициите си за утвърждаване на независимостта, компетентността и способността на Палатата да защитава разходваните публични средства. Председателят също така дава отговори на едни от най-задаваните въпроси в областта на обществените поръчки – за проблемите в спазването на правилата, постиганите нива на конкуренция в процедурите по ЗОП, контрола върху одитните доклади на Сметната палата, предимствата на електронната възлагателна дейност, синхрона в дейността на различните контролни институции и др. Впечатляват и откровените мисли, които г-н Главчев споделя по актуални теми, свързани с обединеността на българите и вдъхновяващите личности от историята.

В новия брой сме включили и статия, посветена на важни особености при провеждането на жребий по обществени поръчки. Изхождайки от питане на наш читател, авторът г-н Ивайло Стоянов прави аналитичен преглед на актуална практика на КЗК и ВАС, като дава полезни коментари и насоки относно жребия, които могат да добавят стойност в дейността на всеки действащ експерт по ЗОП.

Отчитайки важността на очакваните промени в закона, а и следвайки принципите си за активно участие в дебата по правилата при поръчките, в броя представяме и новите предложения, включени в изпратеното до Правна комисия в НС наше мотивирано становище по общия законопроект за промени в ЗОП.

По традиция, и в този брой на списанието сме включили редовната рубрика с блиц казуси и становища по закона и възлагането в ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!


ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП: Тъй като и през 2023 г. Списание „ЗОП ПЛЮС” се предлага само в електронен формат, за достъпване на електронното списание всеки абонат първо трябва да влезе в потребителския си профил чрез своите потребителско име и парола. След това, от менюто ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП да избере вида на своя абонамент. В отворилата се страница може да се избере съответния брой на списанието – след кликване върху умаленото изображение на броя, списанието се отваря в модул за преглед и четене, който предоставя възможност за прелистване на страниците.

Новите ни абонати могат да се запознаят с кратко ръководство как да достъпват и четат изцяло дигиталното Списание „ЗОП ПЛЮС” от бутона по-долу.

НОВО! С оглед по-голямо удобство за читателите, електронният достъп до Списание „ЗОП ПЛЮС“, който е на разположение чрез нашия Интернет сайт, вече дава възможност на всеки абонат да разпечатва отделни страници или целия брой на изданието. Понастоящем, възможността за разпечатване е налична за всички популярни Интернет браузъри (напр. Google Chrome, Microsoft Edge, Safari и др.), с изключение на Mozilla Firefox. При затруднения с достъпа до списанието, не се колебайте да се обръщате към нас на тел. (+359) 882 653 036!

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:
 
ТЕМА НА БРОЯ
 
ПРОВЕРЕНО С ВЕЩИНА: Сметната палата разполага с мандат и инструментариум, за да обърне внимание на законосъобразността и на възлагането, и на изпълнението на обществените поръчки (г-н Димитър Главчев, председател на Сметната палата в ексклузивно интервю за Списание „ЗОП ПЛЮС”)

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • ТРЪЖНИ РУБИКОНИ: Особености при провеждането на жребий по обществени поръчки според актуалната практика на КЗК и ВАС, Ивайло Стоянов
  • ЗАКОН И ПРИНЦИП: Списание „ЗОП ПЛЮС” с допълнени и нови предложения по обединения проект за промени в ЗОП (вкл. анализ на европейска практика относно правилата за необичайно ниските цени)
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 10-years-zop-plus.jpg
 

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2023 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС,
бъдете УСПЕШНИ В ПОРЪЧКИТЕ ЗАЕДНО С НАС!

 
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Abonament5steps.png
 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker