Новини

Новите електронни формуляри за обществени поръчки вече са достъпни на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

От Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикуваха официално съобщение, че новите електронни формуляри за обществени поръчки вече са достъпни на тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

От анонса става ясно, че на 11.01.2024 г. (четвъртък) е била обновена тестовата среда на ЦАИС ЕОП. След това обновяване версията съдържа новите електронни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки, съгласно едноименния европейски Регламент*, както и нови национални образци на обявления.

По този начин възложителите имат възможност да се запознаят с промените и да попълнят обявления, както за откриване на нови, така и за управление на вече стартирани поръчки (обявление за промяна, възлагане, изменение на договор и пр.).

От Агенцията напомнят, че съгласно промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани с ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г., от 1 февруари 2024 г. за възложителите влиза в сила задължение да използват нови електронни формуляри.

Предвид това задължение, продукционната среда на ЦАИС ЕОП също предстои да бъде адаптирана към новите електронни образци.

* Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker