Анонси

При висок интерес протича финалното обучение на ЗОП ПЛЮС за годината

При висок интерес на експерти в областта на обществените поръчки от цялата страна протича последното за календарната година обучение на ЗОП ПЛЮС. Двудневното събитие, реализирано в столичния хотел “Централ”, ще продължи и през утрешния ден.

Националният семинар по материята на ЗОП има за основен тематичен фокус новостите в нормативната уредба и практика. Предвид мащабните реформи в сектора и високата репутация на организаторите, събитието очаквано предизвика вниманието на експертната общност. Високите очаквания на участниците вече намират своето потвърждение в протичащия пълноценен обмен на знания, опит и оптимални решения по прилагане на закона.

Обучението се реализира в традиционния за ЗОП ПЛЮС формат, постигащ баланс между различни теми и целеви аудитории. В него ще бъдат комбинирани динамични презентационни модули с обратна връзка, дискусии, разглеждане на реални примери от практиката и работа с документи.

Сред темите в програмата личат презентации, посветени на управлението на процесите на възлагане, спазването на забраната за разделяне на поръчки, недопускането на ограничителни условия за участие, разработването на законосъобразна методика за оценка на офертите, подготовката на печеливша оферта и съобразеното с правилата попълване на ЕЕДОП. Специално внимание ще бъде обърнато на най-често допусканите грешки в практиката по възлагане и извеждането на оптимални стратегии за тяхното избягване.

Лектор на събитието е един от най-уважаваните специалисти по проблематиката, г-н Ивайло Стоянов – юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, автор на множество публикации, консултант в областта на обществените поръчки и обжалването на финансови корекции на ЗОП ПЛЮС и Върховния административен съд.

Зимната обучителна програма на ЗОП ПЛЮС ще продължи и през първите месеци на новата година, които също обещават множество “горещи” дни за професионално ангажираните с възлагането и изпълнението на обществени поръчки в България.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker