Минали броеве

Брой 12, 2018: МИНУТИ ПРЕДИ СТАРТА

Както преди старта на едно спортно състезание, така и преди да направим всяка важна крачка в своя живот, винаги има един особен момент, в който имаме чувството, че времето е спряло. Момент, в който можем да се обърнем назад и да си спомним пътя, който сме извървели, за да стигнем дотук. Същевременно да погледнем и напред, чертаейки мислената линия на нашите следващи стъпки, на поредицата от причини и следствия, които тепърва ще реализираме с решенията, които ще вземем.

Именно подобен момент на “предстартово” безвремие сякаш е настъпил в Системата на обществените поръчки в България. И не само заради неминуемо идващите с прехода между календарните години анализи и обобщения, финансово приключване, прогнозиране и планиране за следващия период. А и защото сме в навечерието на една от най-големите реформи в сектора след присъединяването на страната ни към ЕС. Реформа, реализирането на която е ознаменувано с обнародването на измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които, както отдавна е известно, целят главно създаването на регулаторни предпоставки за въвеждане на дълго очакваното и широко коментирано задължително електронно възлагане на обществени поръчки. Но също така носят със себе си и значителни модификации на целия спектър от нормативни правила в тази област на обществените отношения.

И макар всички тези промени да се реализират с оглед по-добро разбиране на правилата и уеднаквяване на практиката по тяхното прилагане, както многократно сме имали възможност да се убедим в иначе кратката история на ЗОП, те неминуемо водят и до повишаване на неопределеността и задължителен период на учене и адаптация към новата правна среда. Явления, които освен всичко друго изискват взаимопомощ, трансфер на ноу-хау и консултантска подкрепа – това, което ЗОП ПЛЮС успешно предлага на своите читатели, клиенти и партньори, включително чрез издаването на едноименното списание, превърнало се във водещо специализирано издание и предпочитан избор на експертите по обществени поръчки.

Предвид всичко казано по-горе, промените в закона и реформата, която те имплементират, са основен фокус на ноемврийския и декемврийския брой на списание ЗОП ПЛЮС. Както вече анонсирахме, това е причината за основен материал и на двата броя да определим аналитичния преглед на измененията и допълненията в ЗОП, който прави нашият водещ консултант г-н Ивайло Стоянов. В него той не само ни разкрива кои са новите моменти в закона, но и прави ценни експертни коментари и отправя практически съвети към всички колеги, прилагащи ЗОП и другите актове, регламентиращи разходването на публични средства. Съответно ни разкрива какви са възможните пътища за бъдещото развитие на нормативната уредба, представяйки някои от предложенията за нормативни промени на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, на което г-н Стоянов е главен секретар. Тази тематична линия е продължена и в поместената в декемврийския брой позиция на НСЕОП, в която зам.-председателят на УС на Сдружението г-н Йордан Халаджов лансира и още нови идеи за оптимизиране на регулаторната рамка и постигане на още по-висока ефективност при управлението на обществения ресурс.

Общият поглед на измененията в ЗОП хармонично е допълнен от другите аналитични материали от декемврийския брой, в които водещи автори на медията като д-р Полина Цокова и Валентин Панчев с още по-близък експертен фокус разглеждат отделни специфични аспекти на възлагането като административно-наказателните разпоредби на закона и правилата и практиките по осъществяване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки.

На промените в ЗОП са посветени и повечето от поместените становища по запитвания от нашите читатели, клиенти и партньори.

Приятно и ползотворно четене на всички настоящи и бъдещи читатели на ЗОП+! Да си пожелаем весели празници и една успешна 2019 година!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

МИНУТИ ПРЕДИ СТАРТА

Аналитичен преглед на новите моменти в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г. (част втора),

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • СЪДЪРЖАНИЕТО Е С ПРЕДИМСТВО: НСЕОП предлага спешни методически указания, както и до въвеждането на електронно възлагане ЕЕДОП да се приема и на хартия, Йордан Халаджов
  • В ПРОЧИТ НА ТЕМИДА: Новите моменти в административно-наказателните разпоредби на ЗОП и примери от практиката на районните съдилища при обжалване на наказателни постановления от възложители на обществени поръчки след 15 април 2016 г., Полина Цокова
  • КОНТРОЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ: Промените в Закона за обществените поръчки, свързани с правомощията на АОП и извършвания от агенцията предварителен контрол, Валентин Панчев
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0879 279 180 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2019 И ЕЛЕКТРОННИЯ АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker