Oбучения на мястоАнонси

Oбучения на място по електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

От 01.01.2020 г. стартира задължителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП. За да бъде успешен такъв мащабен преход е необходимо не само добро познаване на нормативните изменения, но и изграждане на изцяло нови умения за справяне с  променените правила и навлизащите технологични решения.

Предвид посочените изпитания за всички в Системата на обществените поръчки, ние Ви отправяме настоящото предложение за организиране на професионално обучение на място по електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната система ЦАИС ЕОП, предназначено да подготви по възможно най-оптимален начин Вашите служители за осъществяване на промяната.

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

  • Предлагана услуга: Профилирано обучение по възлагане на обществени поръчки чрез централизираната система ЦАИС ЕОП
  • Вид обучение: Обучение на място с двама лектори и продължителност 8 или 12 часа
  • Брой участници: Неограничен (в зависимост от желанието на клиента и капацитета на осигуреното помещение)
  • Форма на обучение: Работа в реално време в ЦАИС ЕОП, тематични практически модули, които ще включват презентации от лекторите, време за въпроси и отговори, дискусии и практическа работа
  • Лектори:
    1. Ивайло Стоянов – юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ и други. Преподавател по обществени поръчки в Националния институт на правосъдието, Института по публична администрация, Школата по публични финанси и др.
    2. Експерт на Списание “ЗОП ПЛЮС”, с опит и компетентност по електронно възлагане
  • Акценти на обучението:

Практикум по електронно възлагане

Работа в ЦАИС ЕОП в реално време – обявяване – възлагане – приключване

* Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, регистрация в системата, администриране на системата, определяне на роли, изисквания към електронното подписване;

* Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота;

* Модули на системата, проверки на поръчките от контролните органи и финансиращите институции чрез системата;

* Подготовка на документации, обявления, решения, обяви, конкретна обществена поръчка в системата ЦАИС ЕОП;

* Промяна на условията, обявяване, кореспонденция между страните, подаване на оферта, отключване на цена, работа на комисията;

* Поддръжка на профила на купувача, публичност, кореспонденция между страните, искане на разяснения, връчване на решения и други.

ЗАЩО НИЕ СМЕ ПОДХОДЯЩИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС?

Ние сме организация, чиято дейност включва и предоставяне на широк спектър от услуги по подпомагане управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки, в т.ч. изготвяне и проверка на документации, правна помощ при обжалване на процедури или налагане на финансови корекции, консултиране при възлагане на обществени поръчки и много други.

Сред основните акценти на подпомагащата ни дейност е и провеждането на специализирани семинари и обучения в областта на обществените поръчки. Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние си сътрудничим с водещи лектори и специалисти по материята. Това, както и амбицията за оптимален избор на локации и организация на събития в съответствие с най-високи критерии за качество, утвърди организацията ни като предпочитана опция за всички, които търсят обучителни услуги по възлагане и изпълнение на поръчки.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ по всички въпроси, свързани с настоящото предложение, може да получите на тел. (+359) 882 653 036 и на редакционната ни поща zopplus@gmail.com

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС” 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker