Новини

Нова инструкция на АОП разяснява възлагането на многоетапни поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки е публикувала инструкция относно възлагането на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Това бе оповестено в Портала за обществени поръчки.

Експертите на Агенцията обръщат внимание, че при възлагането на процедура с обособени позиции по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7 от ЗОП, за която са налице еднакви критерии за подбор за две или повече позиции, възложителят има възможност да допусне общо представяне на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. Както става ясно, в ЦАИС ЕОП те се посочват в основната част на поръчката „Общи изисквания“.

В инструкцията се изясняват допълнителни технически действия във всяка обособена позиция, които следва да извърши  отговорното длъжностно лице преди публикуване на обществената поръчка, в т.ч. достъпване на „Изисквания към участниците…“ към всяка обособена позиция, създаване на „Група с изисквания“ и добавяне на изискване „Въпрос от тип: Да/Не“ в създадената група с изисквания. След запис на направените промени, подготовката на поръчката се довършва по стандартния начин.

Както уточняват от ресорната институция, описаният подход е приложим за всички многоетапни процедури, за които са поставени еднакви общи изисквания.

От АОП обръщат внмание, че ако се стартира поръчка в ЦАИС ЕОП, в която за всяка обособена позиция са поставени различни изисквания, секция „Изисквания“ на „Общи изисквания“ трябва да остане празна. В нея не следва да се добавят каквито и да е въпроси/записи, в т.ч. и указания, като напр. указания за попълване на офертите и др.

Инструкцията, която е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“, може да видите тук.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker