Новини

АОП оповестиха излизането на нов „Редактор за форми“

Считано от 4 януари 2021 г. е наличен нов „Редактор за форми“, чрез който е възможно изпращане на документи за публикуване в Регистъра на обществени поръчки, поддържан от Агенцията по обществени поръчки от 2004 г. насам. Това става ясно от съобщение на Портала за обществени поръчки.

Според съобщението, промените в специализирания софтуер се отнасят до:

  • премахване образец „Информация за публикувана в Профила на купувача обява“;
  • невъзможност да се попълни информацията по чл. 230, ал. 1, т.7 от ЗОП за 2020 г.

Уточнява се, че актуалната версия на софтуера е 3.0.7668.19488.

От АОП внасят разяснението, че проверка на използваната версия, след зареждане на софтуера, следва да се достъпи меню „Помощ“, „За приложението“. В случай, че използваната версия е по-стара, възложителите следва да обновят приложението.

Процесът по обновяване изисква деинсталиране на наличната версия и инсталиране на новата, актуализирана версия на Редактора. Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки, в секция „Образци и списъци“, „Редактор на форми“.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker