Анонси

Новото в ЗОП от 01.01 – фокус на уебинара на Списание ЗОП ПЛЮС на 28 и 29 януари

Промените в Закона за обществените поръчки, внесени със ЗИД на нормативния акт, окончателно приет от Народното събрание на 10.12.2020 г. и обнародван в ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020 г., ще са един от основните тематични фокуси на уебинара по електронни поръчки на Списание ЗОП ПЛЮС, който ще се проведе на 28 и 29 януари 2021 г.

Припомняме, че с този ЗИДЗОП, главна тема и на януарския брой на списанието, се правят три групи промени в основния нормативен акт при поръчките – изменения, целящи по-пълно съобразяване на европейското законодателство в областта (в т.ч. при основанията за промени в договорите за обществени поръчки),  допълнителни правила, свързани с прилагането на платформата ЦАИС ЕОП (както в основната разпоредба на чл. 39а, така и в множество други норми на закона) и прецизиране на други разпоредби, с оглед по-оптималното им прилагане (вкл. при възлагането на поръчки на ниска стойност, обжалването и редица други).

На двудневното онлайн събитие в края на януари, което поставя началото на обучителната ни програма за новата година, ще продължим линията си на професионална подкрепа с цел реализиране на  успешна трансформация към дигитална работа по ЗОП, запознавайки се с най-актуалните промени в нормативната уредба и овладявайки новите функционалности в платформата ЦАИС ЕОП.

Ще останем верни на принципите си и по отношение на това, че наш основен приоритет в дейността ни е изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством интерактивно представяне на работата в ЦАИС ЕОП, което да е полезно както за участници, така и за възложители.

Онлайн обученията са подходящи както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и могат да бъдат полезни за всички, без значение от техния опит и квалификация.

Очакваме Ви!

ПОВЕЧЕ ЗА УЕБИНАРА ТУК

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker