Новини

След сигнали за нарушения, АОП с указание за поръчките за доставка на гориво за отопление

на Портала за обществени поръчки бе оповестено, че АОП е публикувала методическо указание относно възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отоплени.

В документа, изведен под № МУ-7 от 16 юли 2021 г., от Агенцията обясняват, че документът е във връзка с РМС по т. 8 от Протокол № 32 от 02.06.2021 г., издадено по повод индикации за допускани нарушения при изпълнението на поръчки с предмет доставка на гориво за отопление.

Целта е органът по методология по ЗОП да обърне внимание на някои аспекти от закона, чието правилно разбиране и прилагане при подготовката и контрола на изпълнението на поръчки с посочения предмет следва да подпомогне предотвратяване на такива нарушения в бъдеще.

С указанието, което е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“, може да се запознаете тук.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker