Новини

Срокът на извънредната обстановка няма да се удължава, специалният режим за някои поръчки вероятно остава до края на юни

Правителството няма да удължава след 31 март 2022 г. срока на въведената в страната извънредна епидемична обстановка. Това обявиха от пресцентъра на Министерския съвет на 26.03.

Решението е взето, след като темата е била детайлно обсъждана в работен формат от членовете на кабинета няколкократно в рамките на последния един месец. Водещо е разбирането, че след като вече близо две години страната ни се намира в извънредна епидемична обстановка, към настоящия момент ситуацията се следи и управлява по предвидим начин и не е необходимо ново удължаване на срока и запазване на ограниченията за гражданите и бизнеса.

Според прессъобщението от събота, считано от 1 април 2022 г. отпадат въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната, свързани с: носене на защитна маска за лице в закрити обществени места; спазване на физическа дистанция; ограничения в броя на лицата, които могат да посещават едновременно обекти на закрито; ограничения при осъществяване на присъствено обучение във висшите училища; забрана за свиждания в болниците и социалните услуги; изискването към работодателите за допускане до присъствена работа при възможност на не повече от 50% от персонала.

Към момента тече договарянето на новия национален рамков договор с НЗОК, в рамките на което се обсъждат възможностите за трайно увеличение на лекарските заплати и тези на медицинските сестри, независимо от обявена епидемична обстановка, уточняват от правителствената информационна служба.

През последната седмица от март на законодателно ниво ще бъдат разгледани промени за предлагането на работещи решения, които да влязат в сила от 1.04. Целта е по-доброто управление на ситуацията в системата на здравеопазването, да се гарантира адекватното лечение на пациенти с COVID-19 и да се предвидят възможности за въвеждане на ситуационни и регионални мерки при необходимост, завършва съобщението за медиите от 26.03.

За 29.03 е насрочено извънредно заседание на Здравната комисия в Парламента. На заседанието ще бъдат обсъден законопроект за промени в Закона за здравето. В съответствие с предложението, след 1 април, когато се отменя, извънредната епидемична обстановка, министърът на здравеопазването и директорите на РЗИ по места ще могат да въвеждат част от мерките, ако това се наложи.

Засега няма информация за промени в специалния режим за възлагането на някои обществени поръчки, предвиден в чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Съгласно първата посочена разпоредба, по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при:

1. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;

2. закупуване на медицински изделия, осигуряване на услугите по взимане на проби и отчитане на резултатите, закупуване на медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им и гаранционната им поддръжка;

3. възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Съгласно чл. 13, ал. 2 от горецитирания закон, разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат два месеца след отмяната на извънредното положение, съответно по време на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна и за транспортните услуги в случаите по ал. 1, т. 1 и 2.

Източници: МС, НС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker