Новини

Правителството ще разгледа методиката за индексация до седмица, МРРБ с ангажимент за бързи поръчки за зимно поддържане и разплащания по договори със строители

До 10 дни се очаква проектът на методика за индексация на договорите за обществени поръчки да бъде финализиран съвместно от МРРБ и Министерство на финансите, след което ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет. Това бе обявено след проведена на 8 август среща между служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и представители на строителния бранш.

Както вече ви уведомихме, новото развитие около методиката стана възможно след като промените в Закона за обществените поръчки бяха обнародвани в бр. 62 на Държавен вестник от 5.08. Според оповестеното, в рамките на ден или два след проведената среща предложения по проекта на методика трябва да дадат и браншовите организации, в лицето на Камарата на строителите в България и на Българска браншова камара „Пътища“. Темата е важна не само за строителния бранш, а и за общините, каза министър Шишков.

Подготвената по време на редовното правителство методика не предвижда таван на индексацията, а ще се прави по формула, обясни почетният председател на Камарата на строителите в България Светослав Глосов. За мнозина казаното остава неясно, най вече предвид факта, че според обявеното по време на предходния кабинет, разработеният проект на методика предвижда горна граница за индексацията от 15%, а това среща несъгласие от страна на строителите.

Инж. Глосов внесе разяснение относно това, че когато се докаже, че оскъпяването трябва да е над 50 процента, тогава ще бъдат обявявани нови обществени поръчки. Както е известно, в момента в ЗОП е заложено, че поскъпването по договор за обществена поръчка не може да е повече от 50% спрямо първоначалната му стойност. В медийни публикации се припомня, че това е била причината предходни договори за текущ ремонт и поддържане да бъдат оспорени от служебните кабинети през 2021 г.

За индексация на труда на проектантите и консултантите настояха и от Консултативния съвет на браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, с които регионалният министър също се срещна в понеделник. На срещата министър Шишков ги призова да дадат конкретни предложения в най-кратки срокове, за да бъде финализирана скоро методиката.

Бързи поръчки за зимно поддържане

“Възложил съм в рамките на следващите десет дни да има готова тръжна документация за обявяване на търгове само за зимно почистване по съкратена процедура. Става въпрос за националната сигурност”. Това съобщи арх. Иван Шишков след срещата със строителите, на която бяха дискутирани най-належащите проблеми пред бранша.

Запознати със ситуацията с поръчките за зимното поддържане припомнят, че след решение на 47-то Народно събрание от април срокът на действащите договори бе удължен до 30 септември, макар да е бил объждан вариант това да стане до избор на нови изпълнители след провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, който вариант впоследствие е отпаднал.

Въпреки оповестеното от ръководството на МРРБ, около намирането на изход от ситуацията със зимното поддържане все още има редица неизвестни. Това е видно и от думите на председателя на Браншова камара “Пътища”, който изрази резерви по решението на МРРБ за търгове по съкратена процедура.

“Нека да видим какви ще са тръжните условия и тогава камарата ще излезе или с общо решение, или по-вероятно – всяка една от фирмите сама ще реши дали да участва в процедурите”, коментира Чайков, цитиран от БТА.

Регионалният министър призова за отговорно поведение от страна на фирмите, така че в рамките на закона да бъде осигурено зимното поддържане през предстоящия сезон. Ще се опитаме заедно конструктивно да излезем от ситуацията, заяви той.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е започнала подготовката на процедурите преди встъпването в длъжност на служебния кабинет и вече финализират документация за следващия етап на поддръжката на пътищата, информира още министърът. Целта е от следващата година да няма напрежение.

Арх. Шишков заяви, че ще се върви в посока нормативна промяна, така че спорът дали един ремонт е текущ или основен повече да не се случва. Изказването е по повод на изнесени през последната година данни, според които обществени поръчки за основни ремонти са били “маскирани” като такива за текущи.

Разплащанията по стари и текущи договори стават възможни

До дни в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде внесена справка за плащанията по старите договори за пътно поддържане, каза председателят на Българска браншова камара „Пътища“ Стефан Чайков. Той посочи, че от дължимите от държавата към пътностроителните фирми 720 млн. лв. 200 млн. лв. не попадат в обхвата на решението на Народното събрание и могат да бъдат разплатени. Останалите средства са блокирани от решението на парламента.

Вече имаме диалог с държавата, надяваме се той да продължи, отбеляза Стефан Чайков.

Министър Шишков обясни, че плащанията ще се правят след проверка. На срещата стана ясно, че при необходимост бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се преструктурира, за да могат такива плащания да бъдат извършени.

“Ще направим всичко възможно изпълненото строителство по големите инфраструктурни обекти – първите три участъка на магистрала „Хемус“ и пътя Видин – Ботевград, да бъде платено, така че да не се забавя тяхното изпълнение”, каза още регионалният министър.

Развитие и по други въпроси в устройственото планиране,
проектирането и строителството

Представителите на браншовите организации и министър Шишков дискутираха детайли на някои текстове по Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Като основен се очерта въпросът за отмяна на член 114, свързан с ориентацията на жилищните помещения. Министър Шишков коментира, че има категорично становище от Министерство на здравеопазването срещу разрешаването на т. нар. северни жилища. От Камарата на архитектите в България също изразиха категорично несъгласие да отпадне недопускането жилища да се ориентират изцяло на североизток, северозапад или север.

До седмица предстои втора среща с представителите на браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, при която да бъдат прецизирани и финализирани всички текстове в нея. Министър Шишков изрази увереност, че проектът на Наредба 7 ще бъде завършен скоро.

Източник: МРРБ

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker