Минали броеве

Брой 6, 2023: СИСТЕМНИ ГРЕШКИ

Скъпи читатели,

Създаването на балансирани, ефективни и справедливи нормативни правила, които да регламентират определена сфера на обществените отношения, е нелека задача, за успешното разрешаване на която няма лесни рецепти, преки пътища и окончателни победи. Но безспорно необходимо условие за позитивно развитие на правилата във всяка сфера е постигането на достатъчна степен на обществено съгласие по налаганите универсални еталони за поведение. Защото без консенсус по това какви трябва да са правилата и как точно следва да се прилагат те на практика, неминуемо се влиза в омагьосан кръг на неясноти, противоречия, взаимни обвинения, а в крайна сметка – и до неефективност и недоволство на индивидуално и колективно ниво.

Като потвърждение на казаното в контекста на обществените поръчки, за водещ материал на броя избрахме представянето на актуален казус с отменена от ВАС финансова корекция, наложена поради немотивирани твърдения за незаконосъобразна методика за оценка на офертите.

Казусът, с който сме лично ангажирани, доколкото е част от консултантската ни практика по ЗОП*, добре илюстрира тревожната национална тенденция към установяване на несъответна на закона контролна практика за извеждане на заключения за нарушения във всички случаи, когато методиката се основава предимно или само на оценка на качествени характеристики на офертите.

С авторския си текст г-н Ивайло Стоянов не само хвърля светлина върху проблемите при този аспект на възлагателната дейност, но и добавя стойност, като заостря вниманието към това какви биха могли да са работещите решения за намиране на баланс и консенсусно тълкуване и прилагане на европейските и национални правила при избора на най-добрите предложения за изпълнение на договори за обществени поръчки.

В контекста на темата за промените в законодателството по обществени поръчки, в броя сме включили и статия, представяща изпратените до Правна комисия в НС експертни предложения на Списание „ЗОП ПЛЮС“ по проекта за промени в ЗОП, внесен от Министерския съвет.

С оглед на полезност за всички експерти по ЗОП, в броя анонсираме и новия проект за промени в ЗОП, който от Министерство на финансите обявиха за обществено обсъждане на 9.6.2023 г.

Очаквано в броя намира място и редовната рубрика с блиц казуси и становища по закона и възлагането в ЦАИС ЕОП.

Приятно и ползотворно четене!

* Припомняме на всички, че абонатите на Списание „ЗОП ПЛЮС“ могат да използват услугата за изготвяне на жалби и възражения с отстъпка!


ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП: Тъй като и през 2023 г. Списание „ЗОП ПЛЮС” се предлага само в електронен формат, за достъпване на електронното списание всеки абонат първо трябва да влезе в потребителския си профил чрез своите потребителско име и парола. След това, от менюто ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП да избере вида на своя абонамент. В отворилата се страница може да се избере съответния брой на списанието – след кликване върху умаленото изображение на броя, списанието се отваря в модул за преглед и четене, който предоставя възможност за прелистване на страниците.

Новите ни абонати могат да се запознаят с кратко ръководство как да достъпват и четат изцяло дигиталното Списание „ЗОП ПЛЮС” от бутона по-долу.

НОВО! С оглед по-голямо удобство за читателите, електронният достъп до Списание „ЗОП ПЛЮС“, който е на разположение чрез нашия Интернет сайт, вече дава възможност на всеки абонат да разпечатва отделни страници или целия брой на изданието. Понастоящем, възможността за разпечатване е налична за всички популярни Интернет браузъри (напр. Google Chrome, Microsoft Edge, Safari и др.), с изключение на Mozilla Firefox.

При затруднения с достъпа до списанието, не се колебайте да се обръщате към нас на тел. (+359) 882 653 036!


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

СИСТЕМНИ ГРЕШКИ: Актуален казус с отменена от ВАС финансова корекция, наложена поради немотивирани твърдения за незаконосъобразна методика за оценка на офертите,

Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • НОРМАТИВНА ДИНАМИКА: Нов проект за промени в ЗОП въвежда различни правила за искане на обосновка при необичайно благоприятна цена, двойно по-високи санкции и други важни изменения в закона
  • АКТИВЕН ПРИНОСТ: Списание „ЗОП ПЛЮС“ с експертни предложения по внесения в НС проект на Министерски съвет за промени в ЗОП
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП
     
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 10-years-zop-plus.jpg
 

Ако желаете заедно да сме по-успешни в обществените поръчки и през 2023 г., може да се абонирате за Списание ЗОП ПЛЮС или да заявите услугите и изданията ни на телефон 0882 653 036 или e-mail zopplus@gmail.com.

АБОНИРАЙТЕ СЕ за Списание ЗОП ПЛЮС,
бъдете УСПЕШНИ В ПОРЪЧКИТЕ ЗАЕДНО С НАС!

 

 

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Abonament5steps.png
 
Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker