Новини

Електронните формуляри за обществени поръчки задължителни от края на октомври

Електронните формуляри, с които се оповестява информация за обществени поръчки в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС), стават задължителни от края на октомври 2023 г. Това съобщават от АОП в новина на Портала за обществени поръчки.

В анонса се посочва, че съгласно европейския регламент* за установяване на стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки, от 25 октомври 2023 г. възложителите трябва да използват нови електронни формуляри за изготвяне и изпращане за публикуване на обявления, включително за процедури, стартирани преди тази дата.

Ще припомним, че електронните формуляри за обществени поръчки бяха въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Комисията, познат като “Регламент за електронните формуляри”. Този регламент влезе в сила още на 14 ноември 2022 г., но след тази дата бе предвиден петмесечен преходен период до 24 октомври 2023 г., в който се допуска възложителите да използват както новите електронни формуляри, така и старите образци на TED по Регламент (ЕС) 2015/1986. След 25 октомври обаче използването на електронни формуляри става задължително, като Службата за публикации вече ще приема само тях. Въпреки това, порталът на TED ще продължи да показва и старите, изпратени до 24 октомври 2023 г.

Преминаването към използване само на електронни формуляри има за цел да подобри възможностите на потенциалните изпълнители да намират обявления за обществени поръчки, което да допринесе за нивата на конкуренция във възлагателния процес. Освен това, електронните формуляри се очаква да намалят административната тежест за възложителите, както и да позволят генерирането на информация, която да служи на публичните власти за вземането на по-ефективни решения за разходване на обществени ресурси.

От АОП уточняват, че от 25.10 агенцията преустановява изпращането на обявления за публикуване в ОВ на ЕС по процедури, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП (чрез „Редактора на форми“). Възложителите следва да попълват подлежащите на публикуване в ОВ на ЕС обявления чрез електронната услуга еNotices2, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз, като едновременно с това информацията се попълва и изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки чрез „Редактора на форми“.

В съобщението на Агенцията се отбелязва, че новите електронни формуляри са налични на тестовата среда на Службата за публикации, като за използването й е необходимо регистрация и създаване на потребителски профил. Въпросният инструмент еNotices2, предназначен за изготвяне на електронни формуляри и изпращането им за публикация, е наличен на адрес: https://enotices2.preview.ted.europa.eu/home.

* Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker