Новини

ВАС потвърди глоба за картел на 32 участници в поръчка на община Пловдив по програмата за саниране

Върховният административен съд (ВАС) е потвърдил глобата, наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за картел в обществена поръчка на Община Пловдив по програмата за енергийна ефективност. Това съобщиха от антимонополния орган на своя Интернет сайт.

Видно от анонса, с Решение № 762/22.07.2021 г. по преписка № КЗК-114/2016 г. КЗК установява картел между 32 дружества, които посредством определяне на цени и разпределяне на пазари са манипулирали процедура за възлагане на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), открита с Решение № 15 РОП-21/10.03.2015 г. на кмета на Община Пловдив.

Установеният картел е на пазара на изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сградите и пазара на изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

Две дружества са участвали в Програмата за освобождаване от санкция, приета с Решение на КЗК № 274/08.03.2011 г. Съответно първото е получило пълно освобождаване, а второто – 50 % намаление на санкцията.

Първоначално решението на КЗК е обжалвано пред Административен съд – София област (АССО) от 20 дружества. С Решение № 1075/ 27.10.2022 г., допълнено с Решение № 1252/ 02.12.2022 г., АССО потвърждава решението на КЗК по отношение на 10 от тях и го отменя за останалите 10 жалбоподатели.

С окончателното Решение № 8546/11.09.2023 г. на ВАС решението на КЗК е потвърдено в цялост за всички дружества, както и в пълния размер на наложените санкции, които възлизат общо на над 350 000 лв.

Към настоящия момент почти всички дружества са изплатили задълженията си, а по отношение на останалите дружества ще бъдат предприети мерки за принудително събиране на наложените санкции, завършва информацията, оповестена от КЗК.

С цялото решение на ВАС може да се запознаете ТУК

Източник: КЗК

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker