Новини

Съветът на ЕС прие регламента за защита на Съюза от икономическа принуда от страна на трети държави

Съветът прие регламент, за да помогне на ЕС и неговите държави членки да се защитават от икономическа принуда от страна на трети държави. Това съобщиха от европейската институция в съобщение за медиите от 23.10.2023 г.

В комюникето се уточнява, че новият законодателен акт, известен като Инструмента за борба с принудата, има за цел да служи като възпиращ фактор за действия на трети държави, насочени срещу ЕС или неговите държави членки. Целта е този законодателен акт да се използва за деескалиране и стимулиране на прекратяването на мерки на принуда в областта на търговията и инвестициите чрез диалог.

Когато това не е възможно и като крайна мярка, ЕС ще може да приема ответни мерки, като например налагане на търговски ограничения под формата, наред с друго, на увеличени мита, лицензи за внос или износ, ограничения върху търговията с услуги или достъпа до преки чуждестранни инвестиции или обществени поръчки.

По думите на Ектор Гомес Ернандес, изпълняващ длъжността министър на промишлеността, търговията и туризма на Испания, новият законодателен акт ще превърне ЕС в по-силна и по-суверенна търговска сила, по-добре подготвена да възпира и, когато е необходимо, да противодейства на принудителните търговски мерки на трети държави срещу ЕС и неговите държави членки.

Определение за икономическа принуда

Икономическата принуда се определя като ситуация, при която трета държава се стреми да окаже натиск върху ЕС или държава членка в посока на определен избор, като за целта третата държава прилага или заплашва да приложи срещу ЕС или държава членка мерки, засягащи търговията или инвестициите.

Задействане на механизма

Съветът ще има значително участие в процеса на вземане на решения, като установява наличието на икономическа принуда.

На Европейската комисия ще бъдат предоставени изпълнителни правомощия за вземането на решения относно ответните мерки на ЕС, като същевременно се гарантира по-голямо участие на държавите членки във вземането на тези решения.

Инструментът може да бъде задействан от широк набор от принудителни икономически практики, при които трета държава прилага или заплашва да приложи мярка, засягаща търговията или инвестициите, с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт на Съюза или на държава членка. Когато се разглежда възможността за задействане на инструмента, ще бъде вземан предвид приносът на заинтересованите страни, а предприятията се насърчават да представят съответна информация.

Инструментът за борба с принудата и всички действия, които могат да бъдат предприемани съгласно него, са в съответствие с международните задължения на ЕС и са изцялоосновани на международното право.

Следващи стъпки

Регламентът се очаква се да бъде подписан на 22 ноември 2023 г. и той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Контекст

В прессъобщението се припомня, че Европейската комисия предложи този законодателен акт на 8 декември 2021 г. по искане на Съвета и на Европейския парламент. Мандатът на Европейския парламент за водене на преговори беше приет на 19 октомври 2022 г., а преговорната позиция на Съвета беше договорена на 16 ноември 2022 г. На 28 март 2023 г. беше постигнато междуинституционално политическо споразумение. На 3 октомври Европейският парламент даде зелена светлина за регламента. Днешното решение в Съвета беше прието без обсъждане на заседание на министрите на селското стопанство и рибарството от ЕС.

Източник: Съвет на ЕС

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker