Новини

От февруари АОП спира да изпраща до ОВ на ЕС обявления за процедури преди ЦАИС ЕОП

Ново указание на Агенцията обяснява на възложителите как да ряботят с електронната система на Службата за публикации

На Портала за обществени поръчки официално бе оповестено, че от 1 февруари 2024 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) преустановява изпращането на обявления за публикуване в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) по процедури, открити преди задължителното използване на платформата ЦАИС ЕОП.

В съобщението се отбелязва, че възложителите следва да попълват подлежащите на публикуване в ОВ на ЕС обявления чрез електронната услуга еNotices2, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз, като едновременно с това информацията се попълва и изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки чрез „Редактора на форми“.

Ще припомним, че именно от началото на м. февруари влизат в сила измененията в закона, реализрани със ЗИДЗОП (обн. ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г.) относно използването на новите електронни формуляри. В контекста на конкретния анонс на АОП е важно да отбележим, че съгласно § 90 от обнародвания през м. октомври 2023 г. закон, в ПЗР на предишен ЗИДЗОП се създава разпоредба, съгласно която от 1 февруари 2024 г. за поръчки, възлагането на които е започнало до 31 декември 2019 г., изискуемата информация се изпраща за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз чрез използване на онлайн системата за попълване на електронни формуляри, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз.

В съобщението на Агенцията се отбелязва, че електронната услуга eNotices2 е онлайн инструмент, предоставен от Службата за публикации на ОВ на ЕС, чрез който се осигурява достъп до всички стандартни формуляри, използвани при възлагането на обществени поръчки в Европейския съюз.

За да улесненят възложителите при справяне с новия режим на работа  от АОП са изготвили подробна инструкция за използване на електронната услуга еNotices2. В инструкцията се обясняват и нагледно илюстрират основните стъпки, които следва да бъдат извършени при публикуване в новата европейска електронна платформа, в т.ч. регистрацията и входа в системата eNotices2, създаването и публикуването на обявление. Коментирано е и задължението информацията за поръчките преди ЦАИС ЕОП да се изпраща до РОП чрез софтуера Редактор на форми. Като полезна информация за дадени линкове към онлайн видео материали, предоставени от Службата за публикации на ОВ на ЕС за попълване на новите електронни формуляри.

С помощния документ, достъпен на Портала за обществени поръчки в рубриката „Актуални инструкции и видеоматериали“, може да се запознете ТУК.

Източник: АОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker