Новини

Експерти по ЗОП призоваха здравния сектор да предложи облекчени правила при поръчки за лекарства

Необходимо е всички здравни заведения, независимо от формата им на собственост (публична или частна), да се включат активно в стартиралата обществена дискусия по законопроекта за изменение и допълнение на ЗОП и да предложат промени в закона с оглед облекчаване на възлагателната дейност при закупуване на лекарства и медицински консумативи. За това призоваха в своя официална позиция от Националното сдружение на експертите по обществени поръчки в България (НСЕОП).

Апелът за активен професионален дебат е по повод основната промяна, залегнала в проекта, който бе публикуван на 8.07 на Портала за обществени консултации и на официалната Интернет страница на Министерство на финансите.

Припомняме, че с редакция на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП се предлага да се промени статутът на лечебните заведения като възложители по ЗОП, като отпадне изискването за вида на собствеността. По този начин, независимо дали са частни или държавни, те ще попадат сред възложителите, ако повече от 50 на сто от приходите им са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В тази връзка се предлага и отмяна на част от дефиницията в § 2, т. 43 от ДР на ЗОП, която се отнася до лечебните заведения.

Лансираната промяна е във връзка с предложение на Министерството на здравеопазването, като с нея се отстранява констатирано несъответствие с разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС. Както вече ви информирахме, въпросът за възлагането на обществени поръчки и от частните болници отново придоби актуалност през последната година след публичен дебат за цената на някои медикаменти и разпространена информация за писма от ЕК относно съответствието с евродирективите на националните правила за възлагане на обществени поръчки в сектора на здравеопазването в България.

Апелът на НСЕОП е продуктиван от убедеността на общността по обществени поръчки, че настоящата ситуация прави не просто необходимо, но и критично важно в общественото обсъждане да се включат всички, които познават реалните предизвикателства в системата на здравеопазването и закупуването на лекарства и медицински изделия.

Като призовават за ангажираност и висока активност на най-пряко засегнатите от промяната субекти, от Сдружението изразяват категоричната си убеденост, че само чрез широко експертно обсъждане ще може пълноценно да се използва възможността за истински позитивна промяна в този ключов публичен сектор и така в максимална степен да се защити обществения интерес.

Източник: НСЕОП

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker