Новини

Методиката за индексация – почти същата като първоначално оповестената, но с таван 50%, служебният кабинет одобрява документа до седмица

Методиката за индексиране на договори за обществени поръчки, която Министерският съвет се очаква да одобри на основание последните промени в ЗОП, е много сходна на проекта, който бе оповестен преди няколко месеца от регионалното министерство в предходното правителство. Това научи екипът на Списание ЗОП ПЛЮС от отлично осведомени източници в държавната администрация.

Както вече ви информирахме, в средата на май на Интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе публикуван проект на методика за индексиране на разходите по договори за обществени поръчки. Според обявеното тогава, първият вариант на антиинфлационна методика е бил изготвен от работна група с представители на МРРБ, Министерство на финансите, Министерството на транспорта и някои от управляващите органи по оперативните програми.

Както в първоначалния, така и в актуалния към средата на месец август вариант на документа, в него първо се констатира значителното нарастване на цените през последните 1-2 години, споменават се главните глобални причини за това и се отбелязват неблагоприятните ефекти на тези явления върху договорите за обществени поръчки.

След това се излагат основните положения при прилагане на методиката като дата, която се приема за начало на инфлационните процеси (която служи като базова за индексацията), посочват се подлежащите на ценово актуализиране дейности и минималните нива на инфлация, над които се допуска индексация, излагат се основните правила при първоначално и последващо индексиране, както и други общи насоки, в т.ч. свързани с приложимостта на методическите указания на АОП и начина на оповестяване на методиката от същата Агенция.

В същинската част от документа се излагат техническите детайли при индексацията на различни видове договори (в случая за СМР и за доставки) – използвани ценови индекси и важни теглови коефициенти, приложими формули за индексиране, примери на конкретни изчисления по методиката.

Анализът на новия вариант на методиката обаче показва, че все пак в документа са били внесени няколко промени, част от тях могат да се определят като съществени. Една от най-значимите промени е предвиденият нов “таван” на индексацията по методиката, т.е. максимално допустимият размер на увеличението в цената на договора за обществена поръчка.

Промяна в методиката има и по отношение на това, че отказът от индексация от страна на възложителя вече се разглежда като основание за прекратяване на договора от изпълнителя, без това да се счита за неизпълнение. В предишния вариант се казваше, че такъв отказ не се счита за неизпълнение от страна на възложителя и не е основание за неизпълнение от страна на изпълнителя. Дали обаче с акт на МС, с какъвто се планира да се одобри методиакта, е допустимо да се създава основание за прекратяване на договор от страна на изпълнителя е въпрос на допълнителен юридически анализ.

По отношение на предложеното завишаване на възможния процент на индексация ще напомним, че в предишния проект на методика беше заложен “таван” от 15%, срещу което обаче категорично се противопоставиха от строителния бранш. В сегашния вариант на методика таванът вече е 50%, т.е. горният лимит за увеличение на цената, определен в чл. 116, ал. 2 от ЗОП. Този факт показва, че по чувствителния въпрос очевидно е било постигнато споразумение с професионалните организации на строителите.

Повод да се предположи постигането на споразумение по тавана на методиката през последните дни даде и изказване на почетния председател на Камарата на строителите в България. След проведената на 8 август среща между служебния регионален министър арх. Шишков и представители на строителния бранш, инж. Глосов бе цитиран да казва, че подготвената по време на редовното правителство методика не предвиждала таван на индексацията, а щяла да се прави по формула, като когато се докаже, че оскъпяването трябва да е над 50 процента, тогава ще бъдат обявявани нови обществени поръчки.

Вече ви известихме, че според обявеното след срещата в МРРБ, в близките дни по всяка вероятност проектът на методика за индексация на договорите за обществени поръчки ще бъде финализиран съвместно от МРРБ и Министерство на финансите, след което ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет. Очакванията са ключовият документ да бъде приет от служебния кабинет до седмица.

Предложения по проекта на методика имат не само строителите, но и други браншови организации в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Припомняме, че на проведена среща със служебния регионален министър проектантите и инженерите-консултанти също са настояли за индексация на сключените договори за обществени поръчки с предмет такива услуги.

Списание ЗОП ПЛЮС продължава да следи горещата тема за анти-инфлационната методика и ще ви информира своевременно за актуалните новости в тази връзка.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker